Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Dorota Cais-Sokolińska, Romualda Danków, Jan Pikul
Właściwości sorpcyjne modelowych liofilizatów mleka klaczy
Streszczenie.

Celem pracy była ocena właściwości sorpcyjnych na podstawie przebiegu i kinetyki izotermy sorpcji liofilizatu mleka klaczy zapakowanego w atmosferze azotu w saszetki z papieru kredowanego powlekanego polietylenem typ NCPE-7518. Liofilizaty przechowywano przez 6 miesięcy w 24±1°C i 35-40%RH. Przechowywanie liofilizatu spowodowało wzrost zawartości wody o ponad 7% i jednocześnie zwiększenie aktywności wody o ponad 12%. Dopasowania przebiegu zgodnego z wyglądem izoterm typu II według klasyfikacji BET dokonano na podstawie krzywej zgodnie z procedurą wygładzania najmniejszych kwadratów ważonych odległością. W wyniku trwającej 16 h sorpcji liofilizat nie poddany przechowywaniu zwiększył swój ciężar do 0,28 g H2O gs/s. W liofilizacie przechowywanym przyrost zawartości wody był o 29% mniejszy. Zdecydowany wzrost szybkości przyrostu zawartości wody wykazano w czasie dwóch pierwszych godzin sorpcji. Liofilizat nie poddany przechowywaniu osiągnął w tym czasie 82% całkowitego przyrostu zawartości wody, a przechowywany 65%.

Słowa kluczowe: mleko klaczy, liofilizat, aktywność wody, sorpcja
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_3_113.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Cais-Sokolińska, Dorota, et al. "Właściwości sorpcyjne modelowych liofilizatów mleka klaczy." Nauka Przyr. Technol. 3.4 (2009): #113.
APA Dorota Cais-Sokolińska, Romualda Danków, Jan Pikul (2009). Właściwości sorpcyjne modelowych liofilizatów mleka klaczy. Nauka Przyr. Technol. 3 (4), #113
ISO 690 CAIS-SOKOLIńSKA, Dorota, DANKóW, Romualda, PIKUL, Jan. Właściwości sorpcyjne modelowych liofilizatów mleka klaczy. Nauka Przyr. Technol., 2009, 3.4: #113.
Adres do korespondencji:
Dorota Cais-Sokolińska
Katedra Technologii Mleczarstwa
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 31/33
60-624 Poznań
Poland

e-mail: cais@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 29.09.2009