Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Jan Żelazo
Wybrane problemy zabudowy rzek o szczególnych wartościach przyrodniczych
Streszczenie.

Przedstawiono analizę rozwiązań projektowych w regulacji rzek w aspekcie ochrony środowiska. Na wybranych przykładach (Wisła, Bug, Radomka) pokazano trudności związane z projektowaniem i uzgodnieniem lokalnych robót regulacyjnych niezbędnych ze względów gospodarczych. Wskazano uwarunkowania do przygotowania poprawnych rozwiązań technicznych oraz obiektywnej oceny skutków realizowanych robót.

Słowa kluczowe: rzeki, ochrona środowiska, regulacja naturalna, zabezpieczenie przed erozją
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_3_110.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Żelazo, Jan. "Wybrane problemy zabudowy rzek o szczególnych wartościach przyrodniczych." Nauka Przyr. Technol. 3.3 (2009): #110.
APA Jan Żelazo (2009). Wybrane problemy zabudowy rzek o szczególnych wartościach przyrodniczych. Nauka Przyr. Technol. 3 (3), #110
ISO 690 ŻELAZO, Jan. Wybrane problemy zabudowy rzek o szczególnych wartościach przyrodniczych. Nauka Przyr. Technol., 2009, 3.3: #110.
Adres do korespondencji:
Jan Żelazo
Katedra Inżynierii Wodnej i Rekultywacji Środowiska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
Poland
e-mail: iks_kiwrs@sggw.waw.pl
Zaakceptowano do druku: 28.04.2009