Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Magdalena Nowak-Rząsa
Współczesne funkcje parków miejskich w aspekcie oczekiwań społecznych
Streszczenie.

W artykule została zaprezentowana problematyka parków miejskich, przedstawiono ich funkcje i przeznaczenie. Wśród mieszkańców Olsztyna przeprowadzono ankietę, w której pytano o społeczne oczekiwania względem parków miejskich. Przedstawiono wyniki tych badań. Kontakt z naturą, możliwość rekreacji i spotkań z innymi ludźmi okazały się najważniejszymi oczekiwaniami społecznymi dotyczącymi parków miejskich.

Słowa kluczowe: park miejski, funkcje parku
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom3/zeszyt1/art_11.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Nowak-Rząsa, Magdalena. "Współczesne funkcje parków miejskich w aspekcie oczekiwań społecznych." Nauka Przyr. Technol. 3.1 (2009): #11.
APA Magdalena Nowak-Rząsa (2009). Współczesne funkcje parków miejskich w aspekcie oczekiwań społecznych. Nauka Przyr. Technol. 3 (1), #11
ISO 690 NOWAK-RZąSA, Magdalena. Współczesne funkcje parków miejskich w aspekcie oczekiwań społecznych. Nauka Przyr. Technol., 2009, 3.1: #11.
Adres do korespondencji:
Magdalena Nowak-Rząsa
Magdalena Nowak-Rząsa
Katedra Planowania i Inżynierii Przestrzennej
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
ul. Prawocheńskiego 15
10-724 Olsztyn

e-mail: magda.nowak@uwm.edu.pl
Zaakceptowano do druku: 3.11.2008