Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Michał Wasilewicz
Analiza zmienności topografii koryta Wkry na odcinkach o różnym stopniu przekształcenia
Streszczenie.

W pracy podjęto próbę oceny, jakie parametry koryta rzeki wpływają najbardziej na zróżnicowanie topografii dna. Badania przeprowadzono na Wkrze, w środkowym biegu rzeki, pomiędzy km 90 a 150. Wytypowano siedem stanowisk położonych na naturalnych i przekształconych odcinkach rzeki. Badania obejmowały analizę układu poziomego na podstawie zdjęć lotniczych oraz opracowanie szczegółowej topografii koryta z użyciem echosondy. Na podstawie opracowanych map batymetrycznych wykreślono profil podłużny dna w linii największych głębokości. Powstał profil dna z wyraźnymi rozmyciami tworzącymi sekwencje bystrze–ploso. Wszystkie odcinki charakteryzują się zauważalnym zróżnicowaniem profilu podłużnego. W połączeniu z informacjami dotyczącymi układu koryta w planie można było określić, które z rozmyć są wynikiem układu poziomego rzeki i związanej z tym cyrkulacji poprzecznej, a które z nich są wywołane przez inne czynniki, takie jak: zwalone pnie drzew, wyspy, progi piętrzące, jazy. Badania potwierdziły związek pomiędzy głębokością rozmyć dna a parametrami układu poziomego. Analiza wyników wykazała, iż na głębokość rozmyć dna stanowiących ważny element zróżnicowania abiotycznego, a będących skutkiem cyrkulacji poprzecznej, istotny wpływ mają promień krzywizny oraz spadek zwierciadła wody.

Słowa kluczowe: topografia dna, koryto rzeczne, dolina Wkry
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_3_105.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Wasilewicz, Michał. "Analiza zmienności topografii koryta Wkry na odcinkach o różnym stopniu przekształcenia." Nauka Przyr. Technol. 3.3 (2009): #105.
APA Michał Wasilewicz (2009). Analiza zmienności topografii koryta Wkry na odcinkach o różnym stopniu przekształcenia. Nauka Przyr. Technol. 3 (3), #105
ISO 690 WASILEWICZ, Michał. Analiza zmienności topografii koryta Wkry na odcinkach o różnym stopniu przekształcenia. Nauka Przyr. Technol., 2009, 3.3: #105.
Adres do korespondencji:
Michał Wasilewicz
Katedra Inżynierii Wodnej i Rekultywacji Środowiska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa
Poland

e-mail: michal_wasilewicz@sggw.pl
Zaakceptowano do druku: 28.04.2009