Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Janusz Urbański
Eksperymentalne badania wpływu szorstkości umocnień dna w dolnym stanowisku jazu na rozmiary rozmyć miejscowych
Streszczenie.

W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych, których celem było określenie wpływu szorstkości umocnień w dolnym stanowisku jazu na rozmiary miejscowych rozmyć dna. Doświadczenia przeprowadzono na modelu budowli z wypływem strumienia spod zasuwy, niecką do rozpraszania energii i poziomym, płaskim umocnieniem dna w dolnym stanowisku o długości 2,00 m. Umocnienie było wykonane jako betonowe oraz w postaci narzutu kamiennego o chropowatości względnej k z przedziału 0,024-0,028. W doświadczeniach wykorzystano jeden materiał rozmywalny – piasek (d50 = 1,1 mm, (d84/d16)0,5 = 1,77). Zastosowanie umocnień dna w postaci narzutu kamiennego, czyli o zwiększonej szorstkości w stosunku do betonowych, zapewniło większą skuteczność redukcji prędkości i intensywności turbulencji strumienia przy dnie. Wpływało to na ograniczenie rozmiarów rozmycia oraz opóźnienie rozwoju erozji w czasie. Spowodowało także zmniejszenie miary kąta α, związanego z nachyleniem stoku wyboju od strony budowli. Jest to korzystne z punktu widzenia oceny stateczności jazu.

Słowa kluczowe: jaz, rozmycia miejscowe, szorstkość umocnień
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_3_104.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Urbański, Janusz. "Eksperymentalne badania wpływu szorstkości umocnień dna w dolnym stanowisku jazu na rozmiary rozmyć miejscowych." Nauka Przyr. Technol. 3.3 (2009): #104.
APA Janusz Urbański (2009). Eksperymentalne badania wpływu szorstkości umocnień dna w dolnym stanowisku jazu na rozmiary rozmyć miejscowych. Nauka Przyr. Technol. 3 (3), #104
ISO 690 URBAńSKI, Janusz. Eksperymentalne badania wpływu szorstkości umocnień dna w dolnym stanowisku jazu na rozmiary rozmyć miejscowych. Nauka Przyr. Technol., 2009, 3.3: #104.
Adres do korespondencji:
Janusz Urbański
Katedra Inżynierii Wodnej i Rekultywacji Środowiska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
Poland
e-mail: janusz_urbanski@sggw.pl
Zaakceptowano do druku: 28.04.2009