Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Joanna Bykowska, Marcin Kolasiński
Park miejski im. Jana III Sobieskiego w Szamotułach jako miejsce rekreacji i wypoczynku
Streszczenie.

Inwentaryzację parku im. Jana III Sobieskiego w Szamotułach (województwo wielkopolskie) wykonano w terminie od sierpnia do października 2004 roku. Obszar inwentaryzacji obejmował 8,5 ha. Wszystkie pomierzone drzewa naniesiono punktowo na dwie mapy zasadnicze w skali 1:500, zaktualizowane w drugiej dekadzie września 2004 roku. Obwód pnia mierzono na wysokości 130 cm od powierzchni gleby za pomocą taśmy mierniczej. Wysokość drzew mierzono za pomocą fińskiego wysokościomierza Suunto PM-5/1520. Obserwowano ogólny wygląd i zdrowotność drzew. Dla mierzonych drzew określono lokalizację na podstawie wskazań GPS. Na terenie objętym inwentaryzacją pomierzono 994 drzewa, należące do 24 rodzajów. Dominują wśród nich drzewa i krzewy okrytozalążkowe, reprezentowane przez 36 taksonów W parku rosną głównie drzewa i krzewy pochodzenia krajowego. Wytypowano 11 drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm od powierzchni gleby pozwala na zgłoszenie ich do objęcia ochroną w formie pomnika przyrody.

Słowa kluczowe: park miejski, Szamotuły, inwentaryzacja
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom3/zeszyt1/art_10.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Bykowska, Joanna, and Marcin Kolasiński. "Park miejski im. Jana III Sobieskiego w Szamotułach jako miejsce rekreacji i wypoczynku." Nauka Przyr. Technol. 3.1 (2009): #10.
APA Joanna Bykowska, Marcin Kolasiński (2009). Park miejski im. Jana III Sobieskiego w Szamotułach jako miejsce rekreacji i wypoczynku. Nauka Przyr. Technol. 3 (1), #10
ISO 690 BYKOWSKA, Joanna, KOLASIńSKI, Marcin. Park miejski im. Jana III Sobieskiego w Szamotułach jako miejsce rekreacji i wypoczynku. Nauka Przyr. Technol., 2009, 3.1: #10.
Adres do korespondencji:
Joanna Bykowska
Joanna Bykowska
Katedra Dendrologii i Szkółkarstwa
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Szamotulska 28
Baranowo
62-081 Przeźmierowo
e-mail: jozal@au.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 31.10.2008