Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Maria Chojnacka, Agnieszka Wilkaniec
Walory krajobrazowe i rekreacyjne Jeziora Maltańskiego w Poznaniu
Streszczenie. W Poznaniu, we wschodnim klinie zieleni, w odległości 1,5 km od Starego Rynku, istnieje zbiornik wodny o powierzchni ponad 60 ha, powstały w wyniku spiętrzenia wód rzeki Cybiny. Teren doliny, wraz z okolicznymi lasami, nazywany Maltą, był jeszcze w okresie zaborów ulubionym miejscem wycieczek poznaniaków. Po odzyskaniu niepodległości planowano przekształcić go w Park Narodowy z dużym zbiornikiem wodnym. Do realizacji tego przedsięwzięcia doszło po wojnie: powstał tor regatowy oraz park Tysiąclecia. Po blisko trzydziestu latach przeprowadzono remont zbiornika. Powstał kompleks sportowo-rekreacyjny z zapleczem hotelarsko-gastronomicznym. Odtworzono Kopiec Wolności, zniszczony przez hitlerowców. Zbudowano również całoroczny stok narciarski. Od kilku lat odbywają się tu spektakle Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego. Przy wschodnim krańcu zbiornika znajduje się Wielkopolski Park Zoologiczny. Tak zagospodarowany, położony blisko centrum, teren, jest niezwykle cenny pod względem przyrodniczo-krajobrazowym i społecznym, a jego głównym atutem jest akwen Jeziora Maltańskiego.
Słowa kluczowe: Jezioro Maltańskie, Malta, Poznań, tereny rekreacyjne, maltański tor regatowy
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom2/zeszyt4/art_51.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Chojnacka, Maria, and Agnieszka Wilkaniec. "Walory krajobrazowe i rekreacyjne Jeziora Maltańskiego w Poznaniu." Nauka Przyr. Technol. 2.4 (2008): #51.
APA Maria Chojnacka, Agnieszka Wilkaniec (2008). Walory krajobrazowe i rekreacyjne Jeziora Maltańskiego w Poznaniu. Nauka Przyr. Technol. 2 (4), #51
ISO 690 CHOJNACKA, Maria, WILKANIEC, Agnieszka. Walory krajobrazowe i rekreacyjne Jeziora Maltańskiego w Poznaniu. Nauka Przyr. Technol., 2008, 2.4: #51.
Adres do korespondencji:
Maria Chojnacka
Maria Chojnacka,
Katedra Terenów Zieleni,
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
ul. Dąbrowskiego 159,
60-594 Poznań
e-mail: ktzmacho@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 9.10.2008