Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Agnieszka Aleksandra Jaszczak
Droga krajobrazowa jako produkt turystyczny
Streszczenie. Wśród wielu elementów przyrodniczych, kulturowych oraz estetycznych krajobrazu, które wpływają na atrakcyjność wielu regionów turystycznych, można wyróżnić drogę wraz z jej otoczeniem, m.in. aleją. W pracy podjęto temat drogi krajobrazowej jako potencjalnego produktu skierowanego do turysty uprawiającego szeroko pojmowaną turystykę wiejską. W trakcie badań wykonano analizę krajobrazową oraz techniczną alei przydrożnych w dwóch odmiennych pod wieloma względami regionach – Ostfrisland w Niemczech oraz na Warmii i Mazurach. Porównano przy tym charakter historycznych oraz współczesnych nasadzeń oraz określono kierunki ich ochrony. Wyniki wskazują na istotny wpływ alei przydrożnych na pozytywny odbiór przestrzeni przez turystę oraz potwierdzają ich ważną rolę przyrodniczą, komunikacyjno-techniczną, a także wizualno-estetyczną.
Słowa kluczowe: droga, aleja przydrożna, produkt turystyczny
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom2/zeszyt4/art_42.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Jaszczak, Agnieszka Aleksandra. "Droga krajobrazowa jako produkt turystyczny." Nauka Przyr. Technol. 2.4 (2008): #42.
APA Agnieszka Aleksandra Jaszczak (2008). Droga krajobrazowa jako produkt turystyczny. Nauka Przyr. Technol. 2 (4), #42
ISO 690 JASZCZAK, Agnieszka Aleksandra. Droga krajobrazowa jako produkt turystyczny. Nauka Przyr. Technol., 2008, 2.4: #42.
Adres do korespondencji:
Agnieszka Aleksandra Jaszczak
Agnieszka Aleksandra Jaszczak
Katedra Architektury Krajobrazu i Agroturystyki
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ul. Prawocheńskiego 17
10-721 Olsztyn
e-mail: agaj77@tlen.pl
Zaakceptowano do druku: 2.10.2008