Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Renata Gubańska
Zagospodarowanie turystyczne założeń pałacowo-folwarcznych szansą aktywizacji dolnośląskiej wsi
Streszczenie. W czasie wędrówek i podróży po Dolnym Śląsku spotykamy licznie występujące dawne założenia dworsko- lub pałacowo-folwarczne. Ich stan jest bardzo zróżnicowany: poczynając od bardzo dobrego (zespoły, które niedawno poddano pracom konserwatorsko-adaptacyjnym), poprzez średni (obiekty częściowo zamieszkałe i użytkowane przez byłych pracowników PGR- -ów), a skończywszy na złym niektóre założenia znajdują się w ruinie (od lat są opuszczone i niezagospodarowane). Paradoksalnie, zniszczone zespoły dworsko- lub pałacowo-folwarczne są szansą na aktywizację wsi, w których się znajdują. Aktywizacja ta powinna przejawiać się zarówno w sferze społecznej, gospodarczej, jak i ekonomicznej. Nadzieją dla nich są adaptacje na różnego rodzaju centra konferencyjne lub hotelowe, ośrodki rehabilitacyjne, jeździeckie, odnowy biologicznej czy też rozwiązania dydaktyczne, tematyczne. Z całą pewnością zagospodarowanie dawnych folwarków na potrzeby miejscowej turystyki jest dla nich szansą na przetrwanie.
Słowa kluczowe: Dolny Śląsk, turystyka, wieś, założenie pałacowo-folwarczne
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom2/zeszyt4/art_40.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Gubańska, Renata. "Zagospodarowanie turystyczne założeń pałacowo-folwarcznych szansą aktywizacji dolnośląskiej wsi." Nauka Przyr. Technol. 2.4 (2008): #40.
APA Renata Gubańska (2008). Zagospodarowanie turystyczne założeń pałacowo-folwarcznych szansą aktywizacji dolnośląskiej wsi. Nauka Przyr. Technol. 2 (4), #40
ISO 690 GUBAńSKA, Renata. Zagospodarowanie turystyczne założeń pałacowo-folwarcznych szansą aktywizacji dolnośląskiej wsi. Nauka Przyr. Technol., 2008, 2.4: #40.
Adres do korespondencji:
Renata Gubańska
Renata Gubańska
Instytut Architektury Krajobrazu
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
pl. Grunwaldzki 24 A
50-363 Wrocław
e-mail: renata.gubanska@up.wroc.pl
Zaakceptowano do druku: 2.10.2008