Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Anna Górka
Doświadczenie turysty. Krajobraz wiejski w warunkach zmiany
Streszczenie. W sytuacji, gdy rolnictwo wycofuje się z obszarów wiejskich, przemysł turystyczny nasila swoją ekspansję i staje się ważnym źródłem dochodów mieszkańców wsi. Nowe sposoby organizowania i uprawiania turystyki wiejskiej prowadzą do szybkiej komercjalizacji dziedzictwa kulturowego w krajobrazie wsi. Zwiększenie liczby nastawionych na konsumpcję turystów łączy się z racjonalizacją i instytucjonalizacją sposobów użytkowania przestrzeni. Rezultatem nasilającej się prywatnej kontroli nad krajobrazem jest zanik przestrzeni publicznych. Oznacza on ograniczenie możliwości powszechnego uczestnictwa w kulturze i ostatecznie prowadzi do jej zubożenia. Powierzchowne spojrzenie turysty, uznawane dziś za najczęstszy sposób oglądania świata, prowadzi do oderwania człowieka od osadzonej terytorialnie wspólnoty. Turystyczne poznanie krajobrazu wiejskiego polega na zwiedzaniu ustalonych scenariuszem ścieżek oraz na udziale w sezonowych wydarzeniach. Teatralizacja i komercjalizacja niszczą autentyczność doświadczenia turystycznego. Szansą na zachowanie go jest powierzenie mieszkańcom roli zarządzających dostępem do krajobrazu i przewodników po nim.
Słowa kluczowe: turystyka, krajobraz, wieś, kultura, komercjalizacja
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom2/zeszyt4/art_39.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Górka, Anna. "Doświadczenie turysty. Krajobraz wiejski w warunkach zmiany." Nauka Przyr. Technol. 2.4 (2008): #39.
APA Anna Górka (2008). Doświadczenie turysty. Krajobraz wiejski w warunkach zmiany. Nauka Przyr. Technol. 2 (4), #39
ISO 690 GóRKA, Anna. Doświadczenie turysty. Krajobraz wiejski w warunkach zmiany. Nauka Przyr. Technol., 2008, 2.4: #39.
Adres do korespondencji:
Anna Górka
Anna Górka
Katedra Projektowania Środowiskowego
Politechnika Gdańska
ul. Narutowicza 11/12
80-952 Gdynia
e-mail: annagork@interia.pl
Zaakceptowano do druku: 2.10.2008