Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Beata Joanna Gawryszewska
Warsztaty edukacyjno-projektowe „Budujemy ogród – świat naszych wartości”. Metoda kształtowania ogrodów szkolnych i przestrzeni w miejscu zamieszkania z udziałem wspólnot lokalnych
Streszczenie. Warsztaty prowadzone od 2007 roku z młodzieżą gimnazjalną mają na celu wspomaganie wzrostu identyfikacji z miejscem poprzez odczytywanie znaczeń w krajobrazie kulturowym i poszukiwanie genius loci krajobrazu lokalnego oraz propagowanie metody kształtowania przestrzeni społecznej w procesie partycypacyjnym. Składają się z trzech etapów: treningu w zakresie identyfikacji wartości krajobrazu w miejscu zamieszkania, projektowania otoczenia szkoły i realizacji fragmentu projektu. Uczestnicy szukają w krajobrazie elementów wyrażających wartości i dokumentują je za pomocą rysunków, fotografii, zielnika itp. Następnie dyskutują o potrzebach w otoczeniu szkoły, nadają im formę i określają materiał, z którego ta forma ma być stworzona. Następnie uczestnicy wybierają jeden element z projektu i realizują go. Młodzież przygotowuje makietę, a zaproszeni do współpracy studenci architektury krajobrazu – rysunki koncepcyjne.
Słowa kluczowe: warsztaty, partycypacja, ogród szkolny, identyfikacja z miejscem
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom2/zeszyt4/art_38.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Gawryszewska, Beata Joanna. "Warsztaty edukacyjno-projektowe „Budujemy ogród – świat naszych wartości”. Metoda kształtowania ogrodów szkolnych i przestrzeni w miejscu zamieszkania z udziałem wspólnot lokalnych." Nauka Przyr. Technol. 2.4 (2008): #38.
APA Beata Joanna Gawryszewska (2008). Warsztaty edukacyjno-projektowe „Budujemy ogród – świat naszych wartości”. Metoda kształtowania ogrodów szkolnych i przestrzeni w miejscu zamieszkania z udziałem wspólnot lokalnych. Nauka Przyr. Technol. 2 (4), #38
ISO 690 GAWRYSZEWSKA, Beata Joanna. Warsztaty edukacyjno-projektowe „Budujemy ogród – świat naszych wartości”. Metoda kształtowania ogrodów szkolnych i przestrzeni w miejscu zamieszkania z udziałem wspólnot lokalnych. Nauka Przyr. Technol., 2008, 2.4: #38.
Adres do korespondencji:
Beata Joanna Gawryszewska
Beata J. Gawryszewska
Samodzielny Zakład Sztuki Krajobrazu
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
e-mail: beata_gawryszewska@sggw.pl
Zaakceptowano do druku: 2.10.2008