Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Wiesława Gadomska
Rzeka Łyna i tereny nadrzeczne miejscem rekreacji, turystyki i sportu
Streszczenie. Rzeka Łyna płynie przez centralną część województwa warmińsko-mazurskiego. Jej tereny nadrzeczne ze względu na swe walory przyrodnicze, kulturowe i krajobrazowe tworzą sprzyjające warunki dla rozwoju różnych form turystyki. W samym Olsztynie istniejący układ hydrograficzny powinien stać się kanwą dla rozwoju systemu zieleni miejskiej i w ten sposób służyć rozwojowi rekreacji, turystyki i sportu. Istniejące tereny zielone nad olsztyńskimi jeziorami należy powiązać z istniejącymi i projektowanymi terenami rekreacyjnymi usytuowanymi nad rzeką. Łyna na całej swej długości stanowi szlak wodny o dużym, ale niewykorzystanym potencjale rozwojowym. Podejmowane działania powinny być prowadzone w kierunku budowy zintegrowanego produktu turystycznego szlaku rzeki Łyny.
Słowa kluczowe: rzeka, tereny nadrzeczne, walory przyrodnicze i kulturowe, rekreacja
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom2/zeszyt4/art_36.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Gadomska, Wiesława. "Rzeka Łyna i tereny nadrzeczne miejscem rekreacji, turystyki i sportu." Nauka Przyr. Technol. 2.4 (2008): #36.
APA Wiesława Gadomska (2008). Rzeka Łyna i tereny nadrzeczne miejscem rekreacji, turystyki i sportu. Nauka Przyr. Technol. 2 (4), #36
ISO 690 GADOMSKA, Wiesława. Rzeka Łyna i tereny nadrzeczne miejscem rekreacji, turystyki i sportu. Nauka Przyr. Technol., 2008, 2.4: #36.
Adres do korespondencji:
Wiesława Gadomska
Wiesława Gadomska
Katedra Architektury Krajobrazu i Agroturystyki
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ul. Prawocheńskiego 17
10-727 Olsztyn

e-mail: wiga@uwm.edu.pl
Zaakceptowano do druku: 29.09.2008