Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Adam J. Czarnecki, Anna Lewandowska-Czarnecka
Znaczenie usług i produktów ekosystemu w podlegającym zmianom krajobrazie na przykładzie jeziora Jeziorak
Streszczenie. W pracy zanalizowano zmiany krajobrazu w zlewni bezpośredniej jeziora Jeziorak, które odniesiono do etapów rozwoju układu człowiek-środowisko, tj. do czerpania z ekosystemu, intensyfikacji rolnictwa i handlu oraz rozwoju turystyki i budownictwa. Krajobraz, z którego człowiek czerpał ekosystemowe produkty na swoje utrzymanie, był wysoce naturalny i z uwagi na cechy stałe terenu – urozmaicony. Wzrost udziału obszarów wiejskich w otoczeniu jeziora zmieniał jego typ na naturalno-rolniczy charakter. Zabudowania, łąki i pola dobrze komponowały się z naturalną roślinnością. Jednakże wody zostały zanieczyszczone spływami z pól uprawnych. Ostatnio turystyka i budownictwo w wielu fragmentach niekorzystnie zmienia krajobraz na kulturowy. Ingerencja w roślinność litoralu zmniejsza zdolność ekosystemu do samooczyszczania wody i stabilizacji gruntu w zlewni bezpośredniej.
Słowa kluczowe: krajobraz, produkty i usługi ekosystemu, zrównoważony rozwój, rolnictwo, turystyka, budownictwo rezydenckie
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom2/zeszyt4/art_35.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Czarnecki, Adam J., and Anna Lewandowska-Czarnecka. "Znaczenie usług i produktów ekosystemu w podlegającym zmianom krajobrazie na przykładzie jeziora Jeziorak." Nauka Przyr. Technol. 2.4 (2008): #35.
APA Adam J. Czarnecki, Anna Lewandowska-Czarnecka (2008). Znaczenie usług i produktów ekosystemu w podlegającym zmianom krajobrazie na przykładzie jeziora Jeziorak. Nauka Przyr. Technol. 2 (4), #35
ISO 690 CZARNECKI, Adam J., LEWANDOWSKA-CZARNECKA, Anna. Znaczenie usług i produktów ekosystemu w podlegającym zmianom krajobrazie na przykładzie jeziora Jeziorak. Nauka Przyr. Technol., 2008, 2.4: #35.
Adres do korespondencji:
Adam J. Czarnecki
Adam J. Czarnecki
Instytut Ekologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w Toruniu
ul. Gagarina 9
87-100 Toruń

e-mail: czarn@biol.uni.torun.pl
Zaakceptowano do druku: 29.09.2008