Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Zuzanna Borcz, Irena Niedźwiecka-Filipiak
Zabytkowe układy urbanistyczne walorem turystycznym małych miast i wsi dolnośląskich
Streszczenie. Większość miast i wsi o tradycjach miejskich na Dolnym Śląsku sięga swoją historią XIII wieku. Zachowały się w nich nie tylko pojedyncze zabytkowe obiekty, ale także całe założenia urbanistyczne. Typowe małe rynki w kształcie kwadratu lub wydłużone w formie owalu otoczone są do dzisiaj zwartą zabudową kamieniczek z niewielkim ratuszem po środku, a kościoły, zwykle dwa, widoczne są z daleka. Lokalne władze najczęściej jednak nie rozumieją wartości swoich zabytkowych układów urbanistycznych i nie doceniają ich walorów turystycznych. W miejscowościach tych prawie zawsze brakuje odpowiedniej infrastruktury, hoteli, restauracji, informacji turystycznej itp. Jedynie w niewielu przypadkach społeczność dostrzega fakt, że stary rynek, wąskie uliczki i kilka drzew stwarzają specyficzny klimat miasteczka i stanowią jego prawdziwy walor turystyczny.
Słowa kluczowe: Dolny Śląsk, miasteczka, wsie, układy urbanistyczne, walory turystyczne
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom2/zeszyt4/art_30.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Borcz, Zuzanna, and Irena Niedźwiecka-Filipiak. "Zabytkowe układy urbanistyczne walorem turystycznym małych miast i wsi dolnośląskich." Nauka Przyr. Technol. 2.4 (2008): #30.
APA Zuzanna Borcz, Irena Niedźwiecka-Filipiak (2008). Zabytkowe układy urbanistyczne walorem turystycznym małych miast i wsi dolnośląskich. Nauka Przyr. Technol. 2 (4), #30
ISO 690 BORCZ, Zuzanna, NIEDźWIECKA-FILIPIAK, Irena. Zabytkowe układy urbanistyczne walorem turystycznym małych miast i wsi dolnośląskich. Nauka Przyr. Technol., 2008, 2.4: #30.
Adres do korespondencji:
Zuzanna Borcz
Zuzanna Borcz
Instytut Architektury Krajobrazu
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
pl. Grunwaldzki 24 A
50-363 Wrocław
e-mail: zuzanna.borcz@up.wroc.pl
Zaakceptowano do druku: 29.09.2008