Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Piotr Urbański, Barbara Szpakowska, Elżbieta Raszeja
Walory rekreacyjne zieleni Poznania
Streszczenie. Zieleń miejska stanowi ważny architektoniczny element podnoszący walory estetyczne miasta. Jest również istotnym czynnikiem wpływającym na stan środowiska w mieście. Z tego powodu problematyka kształtowania i pielęgnowania zieleni oraz jej ochrona powinny być zawsze ujmowane w planach zagospodarowania przestrzennego terenów miast i miejsc z nimi sąsiadujących. Na szczególną uwagę zasługuje rola zieleni w kształtowaniu przestrzennym krajobrazu miejskiego i otwartego. W warunkach miejskich tereny zieleni stanowią przeciwwagę dla terenów zabudowanych. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie funkcji rekreacyjnych zieleni Poznania. Szczególny nacisk położono na zasoby środowiska przyrodniczego oraz na obiekty sportowo-rekreacyjne. Badania miały na celu wykazać, czy szeroko pojęta rekreacja nie koncentruje się tylko na obiektach zamkniętych, ale dostępna jest także i rozwija się na terenach otwartych w przestrzeni miasta.
Słowa kluczowe: rekreacja, turystyka, wypoczynek, miasto Poznań
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom2/zeszyt4/art_27.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Urbański, Piotr, et al. "Walory rekreacyjne zieleni Poznania." Nauka Przyr. Technol. 2.4 (2008): #27.
APA Piotr Urbański, Barbara Szpakowska, Elżbieta Raszeja (2008). Walory rekreacyjne zieleni Poznania. Nauka Przyr. Technol. 2 (4), #27
ISO 690 URBAńSKI, Piotr, SZPAKOWSKA, Barbara, RASZEJA, Elżbieta. Walory rekreacyjne zieleni Poznania. Nauka Przyr. Technol., 2008, 2.4: #27.
Adres do korespondencji:
Piotr Urbański
Piotr Urbański
Katedra Terenów Zieleni
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Dąbrowskiego 159
60-594 Poznań
e-mail: ktzmain@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 24.09.2008