Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Andrzej Drabiński, Marcin Sobota
Prawne aspekty relacji: architektura krajobrazu – ochrona środowiska
Streszczenie. Artykuł zawiera omówienie teoretycznych koncepcji oraz występujących w powszechnie obowiązujących przepisach prawa definicji ochrony środowiska oraz krajobrazu. Wskazane zostały konstytucyjne podstawy ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji zrównoważonego rozwoju jako zasady kształtującej krajobraz. Omówione zostały funkcje, jakie powinno spełniać prawo w ramach należytej ochrony środowiska oraz racjonalnego kształtowania krajobrazu. Autorzy skupili się również na wskazaniu czynników kształtujących krajobraz na podstawie przepisów prawa obowiązujących w zakresie ochrony środowiska. Przeprowadzone przez autorów analizy oraz wykładnia przepisów prawa uwzględniają rozwiązania przyjęte na szczeblu krajowym oraz w Unii Europejskiej, a także orzecznictwo sądów powszechnych, Trybunału Konstytucyjnego oraz literaturę i poglądy doktryny w przedmiotowym zakresie.
Słowa kluczowe: architektura krajobrazu, ochrona środowiska, ochrona przyrody, zrównoważony rozwój
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom2/zeszyt4/art_24.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Drabiński, Andrzej, and Marcin Sobota. "Prawne aspekty relacji: architektura krajobrazu – ochrona środowiska." Nauka Przyr. Technol. 2.4 (2008): #24.
APA Andrzej Drabiński, Marcin Sobota (2008). Prawne aspekty relacji: architektura krajobrazu – ochrona środowiska. Nauka Przyr. Technol. 2 (4), #24
ISO 690 DRABIńSKI, Andrzej, SOBOTA, Marcin. Prawne aspekty relacji: architektura krajobrazu – ochrona środowiska. Nauka Przyr. Technol., 2008, 2.4: #24.
Adres do korespondencji:
Andrzej Drabiński
Andrzej Drabiński
Instytut Architektury Krajobrazu
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
pl. Grunwaldzki 24 A
50-363 Wrocław
e-mail: andrzej.drabinski@up.wroc.pl
Zaakceptowano do druku: 22.09.2008