Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2008 Tom 2 Zeszyt 4

Spis treści:

2008 Tom 2 Zeszyt 4, 24
w języku pl 
Andrzej Drabiński, Marcin Sobota
Prawne aspekty relacji: architektura krajobrazu – ochrona środowiska
2008 Tom 2 Zeszyt 4, 25
w języku pl 
Czesław Wysocki
Miasto jako specyficzne środowisko życia roślinności
2008 Tom 2 Zeszyt 4, 26
w języku pl 
Aleksander Böhm
Styl zakopiański w polskim planowaniu i kształtowaniu krajobrazu
2008 Tom 2 Zeszyt 4, 27
w języku pl 
Piotr Urbański, Barbara Szpakowska, Elżbieta Raszeja
Walory rekreacyjne zieleni Poznania
2008 Tom 2 Zeszyt 4, 28
w języku pl 
Krzysztof Młynarczyk
Przyrodnicze uwarunkowania animacji turystyki aktywnej
2008 Tom 2 Zeszyt 4, 29
w języku pl 
Magdalena Błaszczyk, Marek Kosmala
Społeczne znaczenie zieleni ulicznej i jej wpływ na ocenę możliwości użytkowania przestrzeni
2008 Tom 2 Zeszyt 4, 30
w języku pl 
Zuzanna Borcz, Irena Niedźwiecka-Filipiak
Zabytkowe układy urbanistyczne walorem turystycznym małych miast i wsi dolnośląskich
2008 Tom 2 Zeszyt 4, 31
w języku pl 
Włodzimierz Breś
Czynniki antropopresji powodujące zamieranie drzew w krajobrazie miejskim
2008 Tom 2 Zeszyt 4, 32
w języku pl 
Jacek Burdziński, Janusz Gubański
Przywracanie miejskich terenów rekreacyjnych na przykładzie Lasu Miejskiego w Bolesławcu
2008 Tom 2 Zeszyt 4, 33
w języku pl 
Maria Chojnacka, Agnieszka Wilkaniec
Turystyka pielgrzymkowa w obszarze chronionym na przykładzie Lednickiego Parku Krajobrazowego – szanse i zagrożenia
2008 Tom 2 Zeszyt 4, 34
w języku pl 
Małgorzata Chybalska
Czy parki rozrywki to tylko współczesne wesołe miasteczka?
2008 Tom 2 Zeszyt 4, 35
w języku pl 
Adam J. Czarnecki, Anna Lewandowska-Czarnecka
Znaczenie usług i produktów ekosystemu w podlegającym zmianom krajobrazie na przykładzie jeziora Jeziorak
2008 Tom 2 Zeszyt 4, 36
w języku pl 
Wiesława Gadomska
Rzeka Łyna i tereny nadrzeczne miejscem rekreacji, turystyki i sportu
2008 Tom 2 Zeszyt 4, 37
w języku pl 
Anna Dudzińska, Barbara Szpakowska
Ocena walorów krajobrazowych okolicy Spyczynej Góry
2008 Tom 2 Zeszyt 4, 38
w języku pl 
Beata Joanna Gawryszewska
Warsztaty edukacyjno-projektowe „Budujemy ogród – świat naszych wartości”. Metoda kształtowania ogrodów szkolnych i przestrzeni w miejscu zamieszkania z udziałem wspólnot lokalnych
2008 Tom 2 Zeszyt 4, 39
w języku pl 
Anna Górka
Doświadczenie turysty. Krajobraz wiejski w warunkach zmiany
2008 Tom 2 Zeszyt 4, 40
w języku pl 
Renata Gubańska
Zagospodarowanie turystyczne założeń pałacowo-folwarcznych szansą aktywizacji dolnośląskiej wsi
2008 Tom 2 Zeszyt 4, 41
w języku pl 
Marcin Iwanek
Kolej wąskotorowa w turystyce i rekreacji
2008 Tom 2 Zeszyt 4, 42
w języku pl 
Agnieszka Aleksandra Jaszczak
Droga krajobrazowa jako produkt turystyczny
2008 Tom 2 Zeszyt 4, 43
w języku pl 
Agnieszka Kępkowicz
Sacrum w krajobrazie w aspekcie rekreacji kontemplacyjnej
2008 Tom 2 Zeszyt 4, 44
w języku pl 
Gabriela Klause
Rzeki w Poznaniu – rekreacyjny i turystyczny atut czy kłopot?
2008 Tom 2 Zeszyt 4, 45
w języku pl 
Ewa Trzaskowska
Wykorzystanie zbiorowisk synantropijnych jako miejsc spontanicznego wypoczynku w miastach
2008 Tom 2 Zeszyt 4, 46
w języku pl 
Janusz Janecki
Możliwości kształtowania układów naturalnych i półnaturalnych w krajobrazie otwartym
2008 Tom 2 Zeszyt 4, 47
w języku pl 
Paweł Adamiec
Wykorzystanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych dolin rzecznych Lublina w rekreacji
2008 Tom 2 Zeszyt 4, 48
w języku pl 
Krzysztof Kasprzak, Beata Raszka
Miejskie place zabaw – ujęcie historyczne
2008 Tom 2 Zeszyt 4, 49
w języku pl 
Przemysław Kowalski, Justyna Tarajko-Kowalska
Turystyka rowerowa i kolarstwo ekstremalne a ochrona i kształtowanie krajobrazu
2008 Tom 2 Zeszyt 4, 50
w języku pl 
Michał Grześkowiak, Urszula Nawrocka-Grześkowiak
Rezerwat cisowy w Jasieniu i jego okolice
2008 Tom 2 Zeszyt 4, 51
w języku pl 
Maria Chojnacka, Agnieszka Wilkaniec
Walory krajobrazowe i rekreacyjne Jeziora Maltańskiego w Poznaniu
2008 Tom 2 Zeszyt 4, 52
w języku pl 
Ewa Kozłowska
Rekreacja z Odrą w tle na przykładzie Wrocławia

Znaleziono 29 rekordów
Redakcja „Nauki Przyrody Technologii” deklaruje, że wersja elektroniczna czasopisma jest wersją pierwotną

Polindex xml

DOAJ xml