Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2008 Tom 2 Zeszyt 3

Spis treści:

2008 Tom 2 Zeszyt 3, 13
w języku en 
Agnieszka Piotrowska-Cyplik, Paweł Cyplik
Określenie zależności pomiędzy liczebnością mikroorganizmów a pomiarem aktywności dehydrogenaz w kompoście z beztlenowego osadu ściekowego
2008 Tom 2 Zeszyt 3, 14
w języku pl 
Agnieszka Piotrowska-Cyplik, Jacek Dach, Paweł Cyplik, Roman Marecik, Daniela Gwiazdowska
Biodegradacja nikotyny w procesie kompostowania odpadu tytoniowego z osadem ściekowym przy podwyższonej emisji amoniaku
2008 Tom 2 Zeszyt 3, 15
w języku en 
Jan Mazurkiewicz, Antoni Przybył, Janusz Golski
Zastosowanie prebiotyku fermacto w paszach dla narybku karpia (Cyprinus carpio L.)
2008 Tom 2 Zeszyt 3, 16
w języku pl 
Maria Chojnacka
Uwarunkowania rewaloryzacji parku w Lednogórze (gmina Łubowo)
2008 Tom 2 Zeszyt 3, 17
w języku pl 
Hubert Waligóra, Piotr Szulc, Witold Skrzypczak
Podatność odmian kukurydzy cukrowej na głownię guzowatą (Ustilago zeae Beckm.)
2008 Tom 2 Zeszyt 3, 18
w języku pl 
Hubert Waligóra, Piotr Szulc, Witold Skrzypczak
Skuteczność chwastobójcza mieszanki isoksaflutol + flufenacet w kukurydzy cukrowej
2008 Tom 2 Zeszyt 3, 19
w języku en 
Piotr Szulc, Hubert Waligóra, Witold Skrzypczak
Poprawa efektywności nawożenia kukurydzy azotem poprzez dodatkowe zastosowanie magnezu i siarki
2008 Tom 2 Zeszyt 3, 20
w języku pl 
Beata Janowska
Wpływ miejsca uprawy na plonowanie dzwonka ogrodowego (Campanula medium L.)
2008 Tom 2 Zeszyt 3, 21
w języku pl 
Beata Janowska, Anita Schroeter-Zakrzewska, Łukasz Nowak
Wpływ sposobu przechowywania zamrożonych cebul lilii (Lilium sp.) na jakość cebul i roślin kwitnących
2008 Tom 2 Zeszyt 3, 22
w języku pl 
Jolanta Komisarek
Przestrzenna ocena zawartości miedzi i cynku w leśnych glebach płowych bielicowanych powierzchni testowej „Wigry” Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego
2008 Tom 2 Zeszyt 3, 23
w języku en 
Jolanta Komisarek, Michał Kozłowski, Katarzyna Wiatrowska
Niedobory wody dostępnej dla roślin w glebach układu topohydrosekwencyjnego falistej moreny dennej

Znaleziono 11 rekordów
Redakcja „Nauki Przyrody Technologii” deklaruje, że wersja elektroniczna czasopisma jest wersją pierwotną

Polindex xml

DOAJ xml