Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2008 Tom 2 Zeszyt 2

Spis treści:

2008 Tom 2 Zeszyt 2, 8
w języku en 
Sebastian Nowaczewski, Katarzyna Witkiewicz, Maciej Frątczak, Helena Kontecka, Andrzej Rutkowski, Stanisława Krystianiak, Andrzej Rosiński
Jakość jaj perlic krajowych i francuskich
2008 Tom 2 Zeszyt 2, 9
w języku de 
Roman Jaszczak, Konrad Magnuski, Jarosław Kasprzyk
Cele i metody przebudowy drzewostanów w Nadleśnictwie Doświadczalnym Siemianice – podsumowanie badań z lat 1953-2006
2008 Tom 2 Zeszyt 2, 10
w języku pl 
Jolanta Komisarek, Sławomir Szałata
Zróżnicowanie uziarnienia w profilach gleb płowych zaciekowych z obszaru Wielkopolski
2008 Tom 2 Zeszyt 2, 11
w języku en 
Piotr Szulc, Hubert Waligóra, Witold Skrzypczak
Podatność dwóch typów odmian kukurydzy na choroby i szkodniki w zależności od poziomu nawożenia azotem i metody aplikacji magnezu
2008 Tom 2 Zeszyt 2, 12
w języku pl 
Tomasz Strzyżewski, Agnieszka Bilska, Krystyna Krysztofiak
Zależność pomiędzy wartością pH mięsa a jego barwą

Znaleziono 5 rekordów
Redakcja „Nauki Przyrody Technologii” deklaruje, że wersja elektroniczna czasopisma jest wersją pierwotną

Polindex xml

DOAJ xml