Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Piotr Zydlik, Zofia Zydlik
Wpływ biologicznych preparatów EM (efektywne mikroorganizmy) na niektóre fizyczno-chemiczne właściwości gleby oraz na wzrost wegetatywny podkładek jabłoni
Streszczenie. Oceniano wpływ preparatów z grupy Efektywnych Mikroorganizmów (EM) na zmianę fizyczno-chemicznych właściwości gleby oraz na wzrost wegetatywny podkładki jabłoni M.9. Spośród testowanych preparatów najbardziej efektywna okazała się mieszanka preparatów EM-A i EM-5. Jej zastosowanie wyraźnie przyspieszało mineralizację materii organicznej w glebie, zwiększało objętość systemu korzeniowego podkładek oraz powodowało wzrost powierzchni asymilacyjnej liści.
Słowa kluczowe: preparaty EM, podkładka M.9, fizyczno-chemiczne właściwości gleby, wzrost wegetatywny
PDFPełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom2/zeszyt1/art_4.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Zydlik, Piotr, and Zofia Zydlik. "Impact of biological effective microorganisms (EM) preparations on some physico-chemical properties of soil and the vegetative growth of apple-tree rootstocks." Nauka Przyr. Technol. 2.1 (2008): #4.
APA Piotr Zydlik, Zofia Zydlik (2008). Impact of biological effective microorganisms (EM) preparations on some physico-chemical properties of soil and the vegetative growth of apple-tree rootstocks. Nauka Przyr. Technol. 2 (1), #4
ISO 690 ZYDLIK, Piotr, ZYDLIK, Zofia. Impact of biological effective microorganisms (EM) preparations on some physico-chemical properties of soil and the vegetative growth of apple-tree rootstocks. Nauka Przyr. Technol., 2008, 2.1: #4.
Adres do korespondencji:
Piotr Zydlik
Piotr Zydlik
Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska
Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego
ul. Dąbrowskiego 159
60-594 Poznań
Poland
e-mail: piotriw@au.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 29.11.2007