Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Mirosława Ziombra, Barbara Frąszczak
Wpływ terminu siewu i zbioru na plon ziela cząbru ogrodowego (Satureja hortensis L.)
Streszczenie. Celem badań było określenie terminu siewu i zbioru ziela cząbru ogrodowego optymalnego dla uzyskania dużego plonu. Siew w pole wykonano w czterech terminach: 7, 14, 21 i 28 kwietnia. Zbiór ziela przeprowadzono w trzech różnych fazach rozwojowych roślin: w pełni tworzenia pąków kwiatowych, na początku kwitnienia i w pełni kwitnienia. Największy plon świeżej masy ziela otrzymano z siewu 14 i 21 kwietnia. Zróżnicowanie wielkości plonu ziela wynikało również z fazy rozwojowej roślin, w której przeprowadzono zbiór. Największe i nie różniące się istotnie między sobą plony świeżej masy ziela uzyskano w przypadku zbiorów na początku lub w pełni kwitnienia roślin.
Słowa kluczowe: cząber ogrodowy, plon ziela, termin siewu i zbioru
PDFPełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom2/zeszyt1/art_1.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Ziombra, Mirosława, and Barbara Frąszczak. "Effect of sowing and harvest date on yielding in summer savory (Satureja hortensis L.) herbage." Nauka Przyr. Technol. 2.1 (2008): #1.
APA Mirosława Ziombra, Barbara Frąszczak (2008). Effect of sowing and harvest date on yielding in summer savory (Satureja hortensis L.) herbage. Nauka Przyr. Technol. 2 (1), #1
ISO 690 ZIOMBRA, Mirosława, FRąSZCZAK, Barbara. Effect of sowing and harvest date on yielding in summer savory (Satureja hortensis L.) herbage. Nauka Przyr. Technol., 2008, 2.1: #1.
Adres do korespondencji:
Mirosława Ziombra
Barbara Frąszczak
Katedra Warzywnictwa
Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego
ul.Dąbrowskiego 159
60-594 Poznań
Poland
e-mail: barbarafr@wp.pl
Zaakceptowano do druku: 20.10.2007