Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2008 Tom 2 Zeszyt 1

Spis treści:

2008 Tom 2 Zeszyt 1, 1
w języku en 
Mirosława Ziombra, Barbara Frąszczak
Wpływ terminu siewu i zbioru na plon ziela cząbru ogrodowego (Satureja hortensis L.)
2008 Tom 2 Zeszyt 1, 2
w języku en 
Paweł Cyplik, Katarzyna Czaczyk, Agnieszka Piotrowska-Cyplik, Roman Marecik, Włodzimierz Grajek
Wpływ regeneracji żywicy na efektywność usuwania azotanów z wody pitnej
2008 Tom 2 Zeszyt 1, 3
w języku pl 
Piotr Zydlik
Wykorzystanie preparatów pochodzenia naturalnego w zwalczaniu niektórych chorób roślin sadowniczych
2008 Tom 2 Zeszyt 1, 4
w języku en 
Piotr Zydlik, Zofia Zydlik
Wpływ biologicznych preparatów EM (efektywne mikroorganizmy) na niektóre fizyczno-chemiczne właściwości gleby oraz na wzrost wegetatywny podkładek jabłoni
2008 Tom 2 Zeszyt 1, 5
w języku pl 
Urszula Nawrocka-Grześkowiak, Małgorzata Bielecka
Wpływ włókna kokosowego na ukorzenianie sadzonek Picea glauca ‘Conica’
2008 Tom 2 Zeszyt 1, 6
w języku en 
Barbara Sawicka, Ewa Kotiuk
Ocena surowca do produkcji musztardy w warunkach środkowowschodniej Polski
2008 Tom 2 Zeszyt 1, 7
w języku pl 
Jacek Koy, Agnieszka Bilska, Krystyna Krysztofiak, Waldemar Uchman
Wpływ sposobu pakowania na przechowalnicze zmiany jakości śledzi solonych

Znaleziono 7 rekordów
Redakcja „Nauki Przyrody Technologii” deklaruje, że wersja elektroniczna czasopisma jest wersją pierwotną

Polindex xml

DOAJ xml