Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Roman Jaszczak, Konrad Magnuski, Jarosław Kasprzyk
Cele i metody przebudowy drzewostanów w Nadleśnictwie Doświadczalnym Siemianice – podsumowanie badań z lat 1953-2006
Streszczenie. W Nadleśnictwie Doświadczalnym Siemianice 81% składów gatunkowych drzewostanów jest częściowo zgodnych (45%) lub niezgodnych (36%) z typem siedliskowym lasu. Od pięćdziesięciu lat takie drzewostany są przebudowywane przez naukowców z Katedry Urządzania Lasu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Badania dotyczą jednopiętrowych i jednowiekowych monokultur (przede wszystkim drzewostanów sosnowych, ale także drzewostanów świerkowych i dębowych), których skład gatunkowy nie odpowiada typowi siedliskowemu lasu. Przebudowa była prowadzona przede wszystkim w bliskorębnych i rębnych, ale także w średniowiekowych drzewostanach. Praca przedstawia cele i metody przebudowy wybranych drzewostanów oraz ważniejsze wyniki badań.
Słowa kluczowe: Polska, Nadleśnictwo Doświadczalne Siemianice, przebudowa, rodzaje rębni, cięcia przekształceniowe
PDFPełen tekst dostępny w języku niemieckim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom2/zeszyt2/art_9.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Jaszczak, Roman, et al. "Ziele und Methoden der Umwandlung der bestände in der Versuchs-Oberförsterei Siemianice – Zusammenfassung der Untersuchungen aus den Jahren 1953-2006." Nauka Przyr. Technol. 2.2 (2008): #9.
APA Roman Jaszczak, Konrad Magnuski, Jarosław Kasprzyk (2008). Ziele und Methoden der Umwandlung der bestände in der Versuchs-Oberförsterei Siemianice – Zusammenfassung der Untersuchungen aus den Jahren 1953-2006. Nauka Przyr. Technol. 2 (2), #9
ISO 690 JASZCZAK, Roman, MAGNUSKI, Konrad, KASPRZYK, Jarosław. Ziele und Methoden der Umwandlung der bestände in der Versuchs-Oberförsterei Siemianice – Zusammenfassung der Untersuchungen aus den Jahren 1953-2006. Nauka Przyr. Technol., 2008, 2.2: #9.
Adres do korespondencji:
Roman Jaszczak
Katedra Urządzania Lasu
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 71 C
60-625 Poznań, Polen
e-mail: romanj@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 14.04.2008