Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Jacek Koy, Agnieszka Bilska, Krystyna Krysztofiak, Waldemar Uchman
Wpływ sposobu pakowania na przechowalnicze zmiany jakości śledzi solonych
Streszczenie. Celem pracy było ustalenie wpływu sposobu pakowania wybranego wyrobu rybnego (śledź solony) na zmiany jego jakości konsumenckiej w czasie przechowywania (do 32 dni). Próby pakowano w tradycyjny sposób (kartony) i próżniowo w workach foliowych. Sensorycznie oceniano podstawowe cechy (wygląd, smak, zapach, konsystencja). W wyniku wykonanych badań ustalono, że obydwa badane czynniki (rodzaj pakowania i czas przechowywania) miały istotny wpływ na końcową jakość wyrobu. Istotne różnice (niekorzystne) najszybciej były zauważalne w ocenie smaku. Zastosowanie pakowania próżniowego w sposób istotny zwiększyło trwałość wyrobu.
Słowa kluczowe: ryby, pakowanie, trwałość, ocena, jakość
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom2/zeszyt1/art_7.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Koy, Jacek, et al. "Wpływ sposobu pakowania na przechowalnicze zmiany jakości śledzi solonych." Nauka Przyr. Technol. 2.1 (2008): #7.
APA Jacek Koy, Agnieszka Bilska, Krystyna Krysztofiak, Waldemar Uchman (2008). Wpływ sposobu pakowania na przechowalnicze zmiany jakości śledzi solonych. Nauka Przyr. Technol. 2 (1), #7
ISO 690 KOY, Jacek, et al. Wpływ sposobu pakowania na przechowalnicze zmiany jakości śledzi solonych. Nauka Przyr. Technol., 2008, 2.1: #7.
Adres do korespondencji:
Jacek Koy
Agnieszka Bilska
Instytut Technologii Mięsa
Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego
ul. Wojska Polskiego 31/33
60-624 Poznań
Poland
e-mail: abilska@au.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 20.02.2008