Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Urszula Nawrocka-Grześkowiak, Małgorzata Bielecka
Wpływ włókna kokosowego na ukorzenianie sadzonek Picea glauca ‘Conica’
Streszczenie. Czynnikiem decydującym w ukorzenianiu sadzonek Picea glauca ‘Conica’ jest dobór właściwego podłoża i terminu. Przedstawiono wyniki ukorzeniania sadzonek P. glauca ‘Conica’ w czterech podłożach: włóknie kokosowym, włóknie kokosowym z perlitem (1:2), włóknie kokosowym z torfem (1:1) w oraz podłożu standardowym – torfie z perlitem (1:2). Włókno kokosowe w połączeniu z torfem i samo włókno kokosowe może być zalecane do ukorzeniania świerka szczególnie w drugim terminie sadzonkowania (koniec czerwca).
Słowa kluczowe: rozmnażanie wegetatywne, sadzonki, włókno kokosowe, podłoża, świerk biały odmiany ‘Conica’, Picea glauca ‘Conica’
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom2/zeszyt1/art_5.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Nawrocka-Grześkowiak, Urszula, and Małgorzata Bielecka. "Wpływ włókna kokosowego na ukorzenianie sadzonek Picea glauca ‘Conica’." Nauka Przyr. Technol. 2.1 (2008): #5.
APA Urszula Nawrocka-Grześkowiak, Małgorzata Bielecka (2008). Wpływ włókna kokosowego na ukorzenianie sadzonek Picea glauca ‘Conica’. Nauka Przyr. Technol. 2 (1), #5
ISO 690 NAWROCKA-GRZEśKOWIAK, Urszula, BIELECKA, Małgorzata. Wpływ włókna kokosowego na ukorzenianie sadzonek Picea glauca ‘Conica’. Nauka Przyr. Technol., 2008, 2.1: #5.
Adres do korespondencji:
Urszula Nawrocka-Grześkowiak
Urszula Nawrocka-Grześkowiak
Katedra Dendrologii i Kształtowania Terenów Zieleni
Akademia Rolnicza
ul. Janosika 8
71-424 Szczecin
Poland

e-mail: urszula.nawrocka-grześkowiak@ar.szczecin.pl
Zaakceptowano do druku: 20.12.2007