Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Krzysztof Kasprzak, Beata Raszka
Miejskie place zabaw – ujęcie historyczne
Streszczenie. Artykuł przedstawia informacje na temat roli placów zabaw w przestrzeni publicznej w okresie ostatnich 120 lat. Place zabaw jako obiekty małej architektury podlegają określonym przepisom prawnym regulującym ich budowę, wyposażenie i zasady bezpieczeństwa użytkowania. Ogrody jordanowskie nie mogą być obecnie jedynie placami zabaw, ale powinny przekształcać się w instytucje wychowawcze, odpowiadające aktualnym potrzebom społecznym.
Słowa kluczowe: miasto, rekreacja, plac zabaw
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom2/zeszyt4/art_48.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kasprzak, Krzysztof, and Beata Raszka. "Miejskie place zabaw – ujęcie historyczne." Nauka Przyr. Technol. 2.4 (2008): #48.
APA Krzysztof Kasprzak, Beata Raszka (2008). Miejskie place zabaw – ujęcie historyczne. Nauka Przyr. Technol. 2 (4), #48
ISO 690 KASPRZAK, Krzysztof, RASZKA, Beata. Miejskie place zabaw – ujęcie historyczne. Nauka Przyr. Technol., 2008, 2.4: #48.
Adres do korespondencji:
Krzysztof Kasprzak
Krzysztof Kasprzak,
Katedra Geografii Turyzmu,
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego,
ul. Rybaki 19,
61-884 Poznań
e-mail: kasprzakjk@poczta.onet.pl
Zaakceptowano do druku: 7.10.2008