Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Ewa Trzaskowska
Wykorzystanie zbiorowisk synantropijnych jako miejsc spontanicznego wypoczynku w miastach
Streszczenie. Miasta rozwijające się według kryteriów ekonomicznych pozostają obecnie w głębokim kryzysie. Pogorszeniu uległa jakość życia, zakłócona została równowaga i wzajemne zależności ekologiczne, brakuje miejsc wypoczynku. Nie ulega jednak wątpliwości, że jesteśmy skazani na dalszy rozwój urbanizacji. Nie należy więc upatrywać w tym procesie katastroficznych wizji, ale poszukać sposobów harmonijnego rozwoju. Polskie miasta posiadają jeszcze stosunkowo dużo terenów otwartych tzw. nieużytków, gdzie „panowanie przejęła przyroda”. W artykule przedstawiono walory i funkcje zbiorowisk synantropijnych oraz rolę, jaką mogą one pełnić w systemie wypoczynkowym. Autorka zasygnalizowała nowe potrzeby wypoczynkowe, a co się z tym wiąże – konieczność zmian w kształtowaniu zieleni miejskiej oraz ochrony tych rezerwuarów przyrody, m.in. poprzez włączenie ich w system ekologiczny miast.
Słowa kluczowe: zbiorowiska synantropijne, system wypoczynkowy miasta
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom2/zeszyt4/art_45.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Trzaskowska, Ewa. "Wykorzystanie zbiorowisk synantropijnych jako miejsc spontanicznego wypoczynku w miastach." Nauka Przyr. Technol. 2.4 (2008): #45.
APA Ewa Trzaskowska (2008). Wykorzystanie zbiorowisk synantropijnych jako miejsc spontanicznego wypoczynku w miastach. Nauka Przyr. Technol. 2 (4), #45
ISO 690 TRZASKOWSKA, Ewa. Wykorzystanie zbiorowisk synantropijnych jako miejsc spontanicznego wypoczynku w miastach. Nauka Przyr. Technol., 2008, 2.4: #45.
Adres do korespondencji:
Ewa Trzaskowska
Ewa Trzaskowska,
Katedra Kształtowania Krajobrazu,
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
ul. Konstantynów 1 H,
20-950 Lublin
e-mail:
Zaakceptowano do druku: 3.10.2008