Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Małgorzata Chybalska
Czy parki rozrywki to tylko współczesne wesołe miasteczka?
Streszczenie. W pracy przedstawiono analizę tendencji rozwoju parków rozrywki w nawiązaniu do innych popularnych obiektów rekreacyjnych zwyczajowo nazywanych wesołymi miasteczkami. Porównano cechy charakterystyczne obu typów obiektów. Opisano również genezę parków rozrywki i zjawiska oraz obiekty, które miały znaczący wpływ na ich współczesną formę. Zaproponowano tematyczny podział parków rozrywki. Po prezentacji przykładowych, najbardziej innowacyjnych (zdaniem autorki) obiektów sformułowano tezę dotyczącą tendencji rozwoju parków rozrywki. Zgodnie z nią o ich atrakcyjności decydować będzie jednostkowość i niepowtarzalność programu tematycznego.
Słowa kluczowe: parki rozrywki, rekreacja, wypoczynek rodzinny, nauka poprzez zabawę
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom2/zeszyt4/art_34.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Chybalska, Małgorzata. "Czy parki rozrywki to tylko współczesne wesołe miasteczka?." Nauka Przyr. Technol. 2.4 (2008): #34.
APA Małgorzata Chybalska (2008). Czy parki rozrywki to tylko współczesne wesołe miasteczka?. Nauka Przyr. Technol. 2 (4), #34
ISO 690 CHYBALSKA, Małgorzata. Czy parki rozrywki to tylko współczesne wesołe miasteczka?. Nauka Przyr. Technol., 2008, 2.4: #34.
Adres do korespondencji:
Małgorzata Chybalska
Małgorzata Chybalska
ul. Kościuszki 7/15
50-037 Wrocław
e-mail: mchybalska@ poczta.onet.pl
Zaakceptowano do druku: 29.09.2008