Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Maria Chojnacka, Agnieszka Wilkaniec
Turystyka pielgrzymkowa w obszarze chronionym na przykładzie Lednickiego Parku Krajobrazowego – szanse i zagrożenia
Streszczenie. Rośnie liczba ośrodków pielgrzymkowych na mapie Europy i możliwości dotarcia do nich. Odwiedzane miejsca stopniowo zmieniają swoje oblicze, na co ma wpływ intensywność ruchu pielgrzymkowego. Zmiany społeczno-gospodarcze, polegające m.in. na ożywieniu gospodarczym ubogich regionów, są pożądane, natomiast niebezpieczne dla krajobrazu, szczególnie chronionego, są zmiany wizualne. W Lednickim Parku Krajobrazowym w 1997 roku powstał ośrodek duszpasterski przyciągający tysiące pielgrzymów. W ciągu tych 10 lat w krajobrazie całego Parku nastąpiły znaczne zmiany – powstały nowe budowle i drogi, wycięto stare drzewa.
Słowa kluczowe: turystyka pielgrzymkowa, park krajobrazowy, krajobraz kulturowy
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom2/zeszyt4/art_33.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Chojnacka, Maria, and Agnieszka Wilkaniec. "Turystyka pielgrzymkowa w obszarze chronionym na przykładzie Lednickiego Parku Krajobrazowego – szanse i zagrożenia." Nauka Przyr. Technol. 2.4 (2008): #33.
APA Maria Chojnacka, Agnieszka Wilkaniec (2008). Turystyka pielgrzymkowa w obszarze chronionym na przykładzie Lednickiego Parku Krajobrazowego – szanse i zagrożenia. Nauka Przyr. Technol. 2 (4), #33
ISO 690 CHOJNACKA, Maria, WILKANIEC, Agnieszka. Turystyka pielgrzymkowa w obszarze chronionym na przykładzie Lednickiego Parku Krajobrazowego – szanse i zagrożenia. Nauka Przyr. Technol., 2008, 2.4: #33.
Adres do korespondencji:
Maria Chojnacka
Maria Chojnacka
Katedra Terenów Zieleni
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Dąbrowskiego 159
60-594 Poznań
e-mail: ktzmacho@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 29.09.2008