Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Jacek Burdziński, Janusz Gubański
Przywracanie miejskich terenów rekreacyjnych na przykładzie Lasu Miejskiego w Bolesławcu
Streszczenie. W ostatnich latach obserwuje się coraz więcej prób rewaloryzacji zespołów przyrodniczych i architektoniczno-przyrodniczych. Rewaloryzacja zespołów pałacowo-parkowych, parków miejskich, odzyskiwanie zdegradowanych obszarów przyrodniczo-wypoczynkowych, między innymi poprzez wprowadzanie funkcji usługowych i rekreacyjnych, staje się dziś nie tylko potrzebą ożywienia czy estetyzacji przestrzeni, ale i koniecznością sprostania rosnącemu zapotrzebowaniu na nowe i atrakcyjne strefy publiczne. W działania te wpisuje się próba odtworzenia obszaru rekreacyjno-wypoczynkowego na terenie tzw. Lasu Miejskiego w Bolesławcu. W opracowaniu omówiono potrzeby, możliwości oraz tok postępowania w przypadku przywracania dawnej świetności zdegradowanego dziś obszaru.
Słowa kluczowe: Dolny Śląsk, Bolesławiec, turystyka, rewaloryzacja
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom2/zeszyt4/art_32.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Burdziński, Jacek, and Janusz Gubański. "Przywracanie miejskich terenów rekreacyjnych na przykładzie Lasu Miejskiego w Bolesławcu." Nauka Przyr. Technol. 2.4 (2008): #32.
APA Jacek Burdziński, Janusz Gubański (2008). Przywracanie miejskich terenów rekreacyjnych na przykładzie Lasu Miejskiego w Bolesławcu. Nauka Przyr. Technol. 2 (4), #32
ISO 690 BURDZIńSKI, Jacek, GUBAńSKI, Janusz. Przywracanie miejskich terenów rekreacyjnych na przykładzie Lasu Miejskiego w Bolesławcu. Nauka Przyr. Technol., 2008, 2.4: #32.
Adres do korespondencji:
Jacek Burdziński
Jacek Burdziński
Instytut Architektury Krajobrazu
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
pl. Grunwaldzki 24 A
50-375 Wrocław
e-mail: jacek.burdzinski@up.wroc.pl
Zaakceptowano do druku: 29.09.2008