Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Piotr Zydlik
Wykorzystanie preparatów pochodzenia naturalnego w zwalczaniu niektórych chorób roślin sadowniczych
Streszczenie. W pracy zaprezentowano wybrane zagadnienia dotyczące wykorzystania mikroorganizmów oraz innych substancji pochodzenia naturalnego do ograniczania lub zwalczania patogenów roślin sadowniczych. Przedstawiono aktualny wykaz preparatów biologicznych dopuszczonych do stosowania w ogrodnictwie oraz przeanalizowano powody relatywnie niewielkiego ich udziału w ogólnej liczbie stosowanych w rolnictwie środków ochrony roślin.
Słowa kluczowe: preparaty naturalne, choroby roślin sadowniczych, bakterie, grzyby
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom2/zeszyt1/art_3.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Zydlik, Piotr. "Wykorzystanie preparatów pochodzenia naturalnego w zwalczaniu niektórych chorób roślin sadowniczych." Nauka Przyr. Technol. 2.1 (2008): #3.
APA Piotr Zydlik (2008). Wykorzystanie preparatów pochodzenia naturalnego w zwalczaniu niektórych chorób roślin sadowniczych. Nauka Przyr. Technol. 2 (1), #3
ISO 690 ZYDLIK, Piotr. Wykorzystanie preparatów pochodzenia naturalnego w zwalczaniu niektórych chorób roślin sadowniczych. Nauka Przyr. Technol., 2008, 2.1: #3.
Adres do korespondencji:
Piotr Zydlik
Piotr Zydlik
Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska
Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego
ul. Dąbrowskiego 159
60-594 Poznań
Poland
e-mail: piotriw@au.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 22.11.2007