Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Magdalena Błaszczyk, Marek Kosmala
Społeczne znaczenie zieleni ulicznej i jej wpływ na ocenę możliwości użytkowania przestrzeni
Streszczenie. Celem artykułu jest prezentacja wyników badania wpływu zieleni ulicznej o trzech stopniach natężenia na chęć podjęcia wybranych aktywności przez potencjalnych użytkowników. W badaniu posłużono się specjalnie opracowanym kwestionariuszem zawierającym 12 zdjęć ulic pogrupowanych w sześciu kategoriach. Respondenci poproszeni zostali o wskazanie na skali chęci wykonywania czterech aktywności na każdym ze zdjęć. Wyniki jednoznacznie wykazały istnienie zależności pomiędzy udziałem zieleni a oceną zdjęcia i preferencją do wykonywania aktywności, zwłaszcza tych związanych z rekreacją. Stanowić to może dowód na istotną społeczną rolę zieleni ulicznej oraz jej duży wpływ na funkcjonowanie całej ulicy jako ważnego fragmentu przestrzeni miejskiej.
Słowa kluczowe: zieleń uliczna, społeczne znaczenie zieleni, ulica, użytkowanie przestrzeni miejskiej
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom2/zeszyt4/art_29.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Błaszczyk, Magdalena, and Marek Kosmala. "Społeczne znaczenie zieleni ulicznej i jej wpływ na ocenę możliwości użytkowania przestrzeni." Nauka Przyr. Technol. 2.4 (2008): #29.
APA Magdalena Błaszczyk, Marek Kosmala (2008). Społeczne znaczenie zieleni ulicznej i jej wpływ na ocenę możliwości użytkowania przestrzeni. Nauka Przyr. Technol. 2 (4), #29
ISO 690 BłASZCZYK, Magdalena, KOSMALA, Marek. Społeczne znaczenie zieleni ulicznej i jej wpływ na ocenę możliwości użytkowania przestrzeni. Nauka Przyr. Technol., 2008, 2.4: #29.
Adres do korespondencji:
Magdalena Błaszczyk
Magdalena Błaszczyk
Katedra Architektury Krajobrazu
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Nowoursynowska 159/37
02-776 Warszawa
e-mail: magdalena_ blaszczyk@sggw.pl
Zaakceptowano do druku: 29.09.2008