Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Aleksander Böhm
Styl zakopiański w polskim planowaniu i kształtowaniu krajobrazu
Streszczenie. Termin „styl zakopiański” został wprowadzony przez Stanisława Witkiewicza dla architektury okolic Zakopanego i był elementem szerszego zjawiska związanego z góralszczyzną. Ten specyficzny typ kultury stworzyli ludzie kochający swobodę i mający prawo w pogardzie. Jednak w przeciwieństwie do pięknego folkloru i wysokiego poziomu sztuki budowania taki styl daje złe rezultaty w skali krajobrazu otwartego. Samowole lub wręcz brak planu przyczyniają się do rozproszenia zabudowy w najbardziej wartościowych terenach regionu górskiego. Co gorsze, taki obyczaj przenosi się do innych regionów Polski. Jest to często tłumaczone reakcją na wieloletni okres systemu centralnego planowania i gospodarki centralnie sterowanej. Teraz mamy demokrację i wolny rynek, niemniej jednak lobbing na rzecz rozwoju przestrzennego bez planu jest wystarczająco silny, aby przeforsowywać stosowne ustawy w parlamencie.
Słowa kluczowe: planowanie przestrzenne, planowanie regionalne, degradacja krajobrazu
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom2/zeszyt4/art_26.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Böhm, Aleksander. "Styl zakopiański w polskim planowaniu i kształtowaniu krajobrazu." Nauka Przyr. Technol. 2.4 (2008): #26.
APA Aleksander Böhm (2008). Styl zakopiański w polskim planowaniu i kształtowaniu krajobrazu. Nauka Przyr. Technol. 2 (4), #26
ISO 690 BöHM, Aleksander. Styl zakopiański w polskim planowaniu i kształtowaniu krajobrazu. Nauka Przyr. Technol., 2008, 2.4: #26.
Adres do korespondencji:
Aleksander Böhm
Aleksander Böhm
Instytut Architektury Krajobrazu
Politechnika Krakowska im. Tadeusza
Kościuszki
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków

e-mail: abohm@wp.pl
Zaakceptowano do druku: 24.09.2008