Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Beata Janowska
Wpływ miejsca uprawy na plonowanie dzwonka ogrodowego (Campanula medium L.)
Streszczenie. W sezonie wegetacyjnym 1999/2000 przeprowadzono doświadczenie mające na celu ocenę kwitnienia dzwonka ogrodowego (Campanula medium L.) uprawianego w gruncie i w nieogrzewanym tunelu foliowym. Do badań wykorzystano dwie odmiany: ‘Einfache Blau’ i ‘Einfache Rosa’. Zastosowanie nieogrzewanego tunelu foliowego w uprawie dzwonka ogrodowego wpłynęło na bardzo dobre przezimowanie badanych odmian. W tunelu foliowym bez ogrzewania uzyskano o 9-10 dni wcześniejsze kwitnienie roślin i zebrano dwu-czterokrotnie więcej pędów kwiatostanowych niż w gruncie. Uprawa w nieogrzewanym tunelu foliowym miała wpływ na lepszą jakość roślin.
Słowa kluczowe: dzwonek ogrodowy, uprawa w nieogrzewanym tunelu foliowym i w gruncie
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom2/zeszyt3/art_20.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Janowska, Beata. "Wpływ miejsca uprawy na plonowanie dzwonka ogrodowego (Campanula medium L.)." Nauka Przyr. Technol. 2.3 (2008): #20.
APA Beata Janowska (2008). Wpływ miejsca uprawy na plonowanie dzwonka ogrodowego (Campanula medium L.). Nauka Przyr. Technol. 2 (3), #20
ISO 690 JANOWSKA, Beata. Wpływ miejsca uprawy na plonowanie dzwonka ogrodowego (Campanula medium L.). Nauka Przyr. Technol., 2008, 2.3: #20.
Adres do korespondencji:
Beata Janowska
Katedra Roślin Ozdobnych
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Dąbrowskiego 159
60-594 Poznań
Poland

e-mail: beataj@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 11.07.2008