Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Paweł Cyplik, Katarzyna Czaczyk, Agnieszka Piotrowska-Cyplik, Roman Marecik, Włodzimierz Grajek
Wpływ regeneracji żywicy na efektywność usuwania azotanów z wody pitnej
Streszczenie. Celem badań było zbadanie możliwości wykorzystania żywicy selektywnej IONAC SR-7 (Sybron Chemicals Inc., USA) do usuwania azotanów z wody pitnej oraz optymalizacja procesu regeneracji polegająca na określeniu optymalnego stężenia czynnika regeneracyjnego i optymalnej prędkości jego przepływu zapewniających największą skuteczność regeneracji żywicy. 1 dm3 żywicy umożliwił usunięcie 0.7 eq azotanów. Stwierdzono, że w wyniku częściowej regeneracji (12% NaCl i prędkość przepływu wynosząca 4 BV/h) zmniejszyła się robocza pojemność sorpcyjna żywicy do 0.56 meq/ml, co stanowiło 70% teoretycznej zdolności jonowymiennej żywicy, z równoczesnym zmniejszeniem objętości szkodliwego dla środowiska odpadu poregeneracyjnego o 50%.
Słowa kluczowe: azotany, wymiana jonowa, żywica jonowymienna
PDFPełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom2/zeszyt1/art_2.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Cyplik, Paweł, et al. "The influence of resin regeneration on nitrates removal effectivity from drinking water." Nauka Przyr. Technol. 2.1 (2008): #2.
APA Paweł Cyplik, Katarzyna Czaczyk, Agnieszka Piotrowska-Cyplik, Roman Marecik, Włodzimierz Grajek (2008). The influence of resin regeneration on nitrates removal effectivity from drinking water. Nauka Przyr. Technol. 2 (1), #2
ISO 690 CYPLIK, Paweł, et al. The influence of resin regeneration on nitrates removal effectivity from drinking water. Nauka Przyr. Technol., 2008, 2.1: #2.
Adres do korespondencji:
Paweł Cyplik
Paweł Cyplik
Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności
Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego
ul. Wojska Polskiego 48
60-627 Poznań
Poland
e-mail: pcyplik@wp.pl
Zaakceptowano do druku: 29.10.2007