Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Piotr Szulc, Hubert Waligóra, Witold Skrzypczak
Poprawa efektywności nawożenia kukurydzy azotem poprzez dodatkowe zastosowanie magnezu i siarki
Streszczenie. Przeprowadzone badania miały na celu poznanie wpływu nawożenia kukurydzy nawozem magnezowo-siarkowym oraz siarką elementarną. Nie stwierdzono wpływu poszczególnych kombinacji nawozowych na stan ilościowy roślin po wschodach i przed zbiorem, na wilgotność ziarna oraz na powierzchnię asymilacyjną pojedynczej rośliny i wskaźnik LAI. W wyniku nawożenia kukurydzy NPK oraz Mg i S uzyskano istotny wzrost jej plonowania w stosunku do obiektu z wyłącznym nawożeniem NPK. Nawożenie kukurydzy magnezem i siarką powodowało wzrost masy 1000 nasion i liczby ziaren w kolbie. Lepsze odżywienie kukurydzy powodowało istotny wzrost żerowania ploniarki zbożówki i omacnicy prosowianki.
Słowa kluczowe: kukurydza, azot, siarka, magnez, szkodniki
PDFPełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom2/zeszyt3/art_19.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Szulc, Piotr, et al. "Better effectiveness of maize fertilization with nitrogen through additional application of magnesium and sulphur." Nauka Przyr. Technol. 2.3 (2008): #19.
APA Piotr Szulc, Hubert Waligóra, Witold Skrzypczak (2008). Better effectiveness of maize fertilization with nitrogen through additional application of magnesium and sulphur. Nauka Przyr. Technol. 2 (3), #19
ISO 690 SZULC, Piotr, WALIGóRA, Hubert, SKRZYPCZAK, Witold. Better effectiveness of maize fertilization with nitrogen through additional application of magnesium and sulphur. Nauka Przyr. Technol., 2008, 2.3: #19.
Adres do korespondencji:
Piotr Szulc
Katedra Uprawy Roli i Roślin
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Mazowiecka 45/46
60-623 Poznań
Poland

e-mail: pszulc@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 8.07.2008