Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Hubert Waligóra, Piotr Szulc, Witold Skrzypczak
Skuteczność chwastobójcza mieszanki isoksaflutol + flufenacet w kukurydzy cukrowej
Streszczenie. W latach 2005-2007 w Zakładzie Doświadczalno-Dydaktycznym w Swadzimiu koło Poznania przeprowadzono doświadczenia polowe dotyczące skuteczności mieszanki isoksaflutol + flufenacet (Boreal 58 WG) w zwalczaniu chwastów w kukurydzy cukrowej. Na obiektach kontrolnych dominowały następujące gatunki chwastów: fiołek polny (Viola arvensis), komosa biała (Chenopodium album), samosiewy rzepaku (Brassica napus), chwastnica jednostronna (Echinochloa crus-galli) oraz rdest powojowaty (Polygonum convolvulus). Stwierdzono dużą ogólną skuteczność chwastobójczą badanej mieszanki. Szczególnie dobrze ograniczała ona występowanie fiołka polnego, chwastnicy jednostronnej i komosy białej. Mało skuteczna okazała się w stosunku do rdestu powojowatego.
Słowa kluczowe: kukurydza cukrowa, herbicydy, zwalczanie chwastów
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom2/zeszyt3/art_18.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Waligóra, Hubert, et al. "Skuteczność chwastobójcza mieszanki isoksaflutol + flufenacet w kukurydzy cukrowej." Nauka Przyr. Technol. 2.3 (2008): #18.
APA Hubert Waligóra, Piotr Szulc, Witold Skrzypczak (2008). Skuteczność chwastobójcza mieszanki isoksaflutol + flufenacet w kukurydzy cukrowej. Nauka Przyr. Technol. 2 (3), #18
ISO 690 WALIGóRA, Hubert, SZULC, Piotr, SKRZYPCZAK, Witold. Skuteczność chwastobójcza mieszanki isoksaflutol + flufenacet w kukurydzy cukrowej. Nauka Przyr. Technol., 2008, 2.3: #18.
Adres do korespondencji:
Hubert Waligóra
Katedra Uprawy Roli i Roślin
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Mazowiecka 45/46
60-623 Poznań
Poland

e-mail: hubertw@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 7.07.2008