Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Maria Chojnacka
Uwarunkowania rewaloryzacji parku w Lednogórze (gmina Łubowo)
Streszczenie. Położony na brzegu jeziora Lednica, posiadający bogaty drzewostan park w Lednogórze, wyrazisty akcent w rolniczym krajobrazie Lednickiego Parku Krajobrazowego, ulega stopniowej degradacji. Czytelna w terenie i potwierdzona dokumentami kompozycja powoli ulega zatarciu. W 1900 roku w parku wybudowano kościół, co zburzyło pierwotny układ założenia. Do dużych strat w drzewostanie parku, postrzeganego jako „mienie poniemieckie”, doszło po 1945 roku podczas prowadzenia przez park instalacji. Dalsza systematyczna degradacja założenia była spowodowana intensywnością użytkowania tego niedużego obiektu, w którym skupia się kilka funkcji: mieszkalna, usługowa, sportowo-rekreacyjna i sakralna. W ostatnich latach z parku usunięto kilka starych drzew – kluczowych elementów kompozycji. Po przeprowadzeniu szczegółowej inwentaryzacji zadrzewień i analizie materiałów archiwalnych zaproponowano projekt rewaloryzacji parku szanujący historyczne pozostałości i uwzględniający współczesne uwarunkowania. Jego realizacja przyczyni się do zachowania tego cennego składnika krajobrazu kulturowego Lednickiego Parku Krajobrazowego.
Słowa kluczowe: park krajobrazowy, aleja, szpaler grabowy, Lednogóra
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom2/zeszyt3/art_16.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Chojnacka, Maria. "Uwarunkowania rewaloryzacji parku w Lednogórze (gmina Łubowo)." Nauka Przyr. Technol. 2.3 (2008): #16.
APA Maria Chojnacka (2008). Uwarunkowania rewaloryzacji parku w Lednogórze (gmina Łubowo). Nauka Przyr. Technol. 2 (3), #16
ISO 690 CHOJNACKA, Maria. Uwarunkowania rewaloryzacji parku w Lednogórze (gmina Łubowo). Nauka Przyr. Technol., 2008, 2.3: #16.
Adres do korespondencji:
Maria Chojnacka
Katedra Terenów Zieleni
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Dąbrowskiego 159
60-594 Poznań
Poland

e-mail: ktzmacho@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 3.07.2008