Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2018 Tom 12 Zeszyt 4

Spis treści:

2018 Tom 12 Zeszyt 4, 309-324, https://doi.org/10.17306/J.NPT.00274
w języku pl 
Wojciech Chmielewski, Jakub Löffler , Wojciech Szwed
Powierzchnie stałe do badań populacji niecierpka drobnokwiatowego Impatiens Parviflora DC. w zbiorowiskach leśnych Wielkopolskiego Parku Narodowego, założenia ogólne i lokalizacja
2018 Tom 12 Zeszyt 4, 325-339, https://doi.org/10.17306/J.NPT.00268
w języku pl 
Hubert Szramka
Przegląd metod szacowania wartości lasu
2018 Tom 12 Zeszyt 4, 341-351, https://doi.org/10.17306/J.NPT.00253
w języku en 
Katarzyna Walkowiak, Łukasz Masewicz, Hanna Maria Baranowska
Analiza metodą LF NMR mikrofalowo zmodyfikowanej skrobi z dodatkiem lizozymu
2018 Tom 12 Zeszyt 4, 353-364, https://doi.org/10.17306/J.NPT.00258
w języku pl 
Władysław Danielewicz, Adam Hruzik, Blanka Wiatrowska
Wymieranie brzozy niskiej (Betula humilis Schrank) w Wielkopolsce i na obszarach przyległych
2018 Tom 12 Zeszyt 4, 365-372, https://doi.org/10.17306/J.NPT.00264
w języku pl 
Katarzyna Panasiewicz, Jerzy Szukała, Radosław Kazuś
Plonowanie łubinu wąskolistnego (Lupinus angustifolius L.) w zależności od odmiany i sposobu uprawy roli

Znaleziono 5 rekordów
Redakcja „Nauki Przyrody Technologii” deklaruje, że wersja elektroniczna czasopisma jest wersją pierwotną

Polindex xml

DOAJ xml