Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2018 Tom 12 Zeszyt 3

Spis treści:

2018 Tom 12 Zeszyt 3, 249-260, https://doi.org/10.17306/J.NPT.00245
w języku pl 
Emilia Janiszewska-Turak, Justyna Fronia, Jolanta B. Królczyk
Analiza stosowania barwników spożywczych w produkcji wyrobów przeznaczonych dla dzieci
2018 Tom 12 Zeszyt 3, 261-272, https://doi.org/10.17306/J.NPT.00242
w języku pl 
Agnieszka Malinowska, Magdalena Urbaniak, Sławomir Świerczyński
Wpływ wybranych preparatów stosowanych dolistnie na ukorzenianie sadzonek pędowych dwóch odmian gatunków nagozalążkowych
2018 Tom 12 Zeszyt 3, 273–283, https://doi.org/10.17306/J.NPT.00257
w języku pl 
Tomasz Piechota
Wpływ pasowej uprawy roli i międzyplonu na zachwaszczenie i plonowanie grochu siewnego
2018 Tom 12 Zeszyt 3, 285–296, https://doi.org/10.17306/J.NPT.00260
w języku pl 
Gniewko Niedbała, Magdalena Piekutowska, Tomasz Piskier, Mariusz Adamski, Robert Korzeniewicz
Zastosowanie metody regresji wielorakiej do predykcji cech jakościowych bulw ziemniaka odmiany ‘Innovator’
2018 Tom 12 Zeszyt 3, 297–307, https://doi.org/10.17306/J.NPT.00261
w języku pl 
Gniewko Niedbała, Robert Korzeniewicz
Determining the significance of biometric features for predicting the survivability of pine (Pinus sylvestris L.) With the use of neural modelling methods

Znaleziono 5 rekordów
Redakcja „Nauki Przyrody Technologii” deklaruje, że wersja elektroniczna czasopisma jest wersją pierwotną

Polindex xml

DOAJ xml