Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2018 tom 12 zeszyt 2, 185-197 http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00236
Mariusz R. Szczepański, Dorota Wrońska-Pilarek, Magdalena Janyszek
Dendroflora zabytkowego parku dworskiego w Małym Buczku w województwie wielkopolskim
Streszczenie.

Wstęp. Znajdujący się na terenie Nadleśnictwa Lipka park dworski w Małym Buczku założono
w XVIII wieku. Ze względu na cenną i bogatą dendroflorę oraz wartość historyczną został wpisany do rejestru zabytków w 1983 roku. Na początku był własnością prywatną, obecnie należy do Skarbu Państwa. Celem przeprowadzonych badań była analiza stanu dendroflory.

Materiał i metody. Inwentaryzację parku wykonano w 2014 roku. Pomierzono obwody i wysokości oraz określono stan zdrowotny drzew o obwodzie od 15 cm. Za pomocą taśmy mierniczej zmierzono powierzchnię zajmowaną przez krzewy (m2). Ustalono także lokalizację drzew pomnikowych.

Wyniki. W parku rośnie 66 taksonów drzew, krzewów i pnączy przynależących do 25 rodzin. Ponad połowa z nich jest obcego pochodzenia (kenofity). Zinwentaryzowano 2257 okazów. Stan zdrowotny większości z nich (85%) oceniono jako dobry lub bardzo dobry. Na terenie parku rośnie jeden gatunek chroniony – cis pospolity (Taxus baccata) oraz 11 pomników przyrody.

Wnioski. Obecny stan badanego parku można uznać za zadowalający, a jego dendroflorę za cenną i różnorodną. Największym walorem tego obiektu jest występowanie 145 okazałych drzew, z których 68 ma obwody pomnikowe. Należałoby, zgodnie z założeniami planu rewitalizacji parku, kształtować dendroflorę i układ przestrzenny w taki sposób, aby zachować jego zabytkowy charakter.

Słowa kluczowe: rośliny drzewiaste, inwentaryzacja parku, Nadleśnictwo Lipka, pomniki przyrody
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom12/zeszyt2/art_16.pdf

http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00236

Zapis do cytowania:

MLA Szczepański, Mariusz R., et al. "Dendroflora zabytkowego parku dworskiego w Małym Buczku w województwie wielkopolskim." Nauka Przyr. Technol. 12.2 (2018): 185-197. http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00236
APA Mariusz R. Szczepański1, Dorota Wrońska-Pilarek1, Magdalena Janyszek2 (2018). Dendroflora zabytkowego parku dworskiego w Małym Buczku w województwie wielkopolskim. Nauka Przyr. Technol. 12 (2), 185-197 http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00236
ISO 690 SZCZEPAńSKI, Mariusz R., WROńSKA-PILAREK, Dorota, JANYSZEK, Magdalena. Dendroflora zabytkowego parku dworskiego w Małym Buczku w województwie wielkopolskim. Nauka Przyr. Technol., 2018, 12.2: 185-197. http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00236
Adres do korespondencji:
Mariusz R. Szczepański
Katedra Botaniki Leśnej
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28
60-637 Poznań
Poland
e-mail: Mariusz2023@gmail.com
Zaakceptowano do druku: 30.11.-0001