Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2018 Tom 12 Zeszyt 2

Spis treści:

2018 Tom 12 Zeszyt 2, 130-141, http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00225
w języku en 
Alina Kałużewicz, Monika Gąsecka, Tomasz Spiżewski
Wpływ biostymulatorów na zawartość związków fenolowych w różach brokułu w czasie krótkotrwałego przechowywania w temperaturze pokojowej
2018 Tom 12 Zeszyt 2, 143-151, http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00238
w języku pl 
Oskar Marek Szczepaniak, Joanna Kobus-Cisowska
Durian (Durio zibethinus M.) – wartość odżywcza i związki aromatyczne
2018 Tom 12 Zeszyt 2, 152-162, http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00233
w języku pl 
Łukasz Pardela, Agnieszka Wilkaniec, Jadwiga Środulska-Wielgus, Krzysztof Wielgus
Znaczenie terenów zieleni pofortecznej dla zieleni miejskiej Krakowa, Poznania i Wrocławia
2018 Tom 12 Zeszyt 2, 163-171, http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00239
w języku pl 
Paweł Sebastian Wierzchoń
Struktura funkcjonalno-przestrzenna ogrodów przydomowych w Orzyszu
2018 Tom 12 Zeszyt 2, 173-183, http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00240
w języku pl 
Jolanta B. Królczyk, Patrycja Gronek, Dominika Matuszek, Tomasz Jakubowski
Alergia pokarmowa dzieci z powiatu kluczborskiego
2018 Tom 12 Zeszyt 2, 185-197, http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00236
w języku pl 
Mariusz R. Szczepański, Dorota Wrońska-Pilarek, Magdalena Janyszek
Dendroflora zabytkowego parku dworskiego w Małym Buczku w województwie wielkopolskim
2018 Tom 12 Zeszyt 2, 199-206, http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00241
w języku pl 
Roman Niżnikowski, Marcin Świątek, Żaneta Szymańska, Andrzej Solnik
Analiza użytkowości rozpłodowej owcy żelaźnieńskiej w różnych lokalizacjach stada
2018 Tom 12 Zeszyt 2, 207-219, http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00243
w języku pl 
Przemysław Frankowski, Janina Zbierska, Ryszard Staniszewski, Dariusz Kayzer
Wpływ zbiorników wodnych w Nienawiszczu na poprawę wizualnych walorów krajobrazu
2018 Tom 12 Zeszyt 2, 221-235, http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00244
w języku pl 
Alicja Szabelska-Beręsewicz, Monika Jakubus, Idzi Siatkowski
Ocena bioprzyswajalności metali ciężkich w różnych kompostach przy użyciu analizy wielowymiarowej
2018 Tom 12 Zeszyt 2, 237-247, http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00237
w języku pl 
Sylwia Siebielec, Grzegorz Siebielec, Wioletta Samolińska
Zawartość ołowiu i kadmu w wybranych warzywach województwa lubelskiego

Znaleziono 10 rekordów
Redakcja „Nauki Przyrody Technologii” deklaruje, że wersja elektroniczna czasopisma jest wersją pierwotną

Polindex xml

DOAJ xml