Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2018 tom 12 zeszyt 1, 65-72 http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00226
Dariusz Kulus
Hodowla molekularna pomidora – miniprzegląd ostatnich osiągnięć
Streszczenie.

Pomidor jest jednym z najważniejszych gatunków roślin warzywnych na świecie. Jednocześnie, na skutek udomowienia i intensywnej selekcji, sekcja Lycopersicon jest narażona na zjawisko ubożenia genetycznego (tzw. erozji genetycznej). Podstawowym sposobem poprawy cech użytkowych pomidora jest wprowadzanie nowych alleli, jednak introgresja dokładnie wyselekcjonowanego allelu (determinującego korzystną cechę) bez jednoczesnego wystąpienia niepożądanych zmian jest bardzo trudna. Jest to powszechny problem w zarządzaniu kolekcjami zasobów genowych i programami hodowlanymi. Pomocne w zwiększaniu różnorodności gatunkowej Solanum lycopersicum mogą być nowoczesne techniki molekularne i hodowlane (introgresja cech pochodzących z dzikich gatunków spokrewnionych). Mapy genetyczne oraz techniki oparte na reakcji PCR są obecnie powszechnie wykorzystywane do identyfikacji, mapowania i detekcji genów oraz QTL kodujących wiele istotnych cech związanych z biologią i uprawą pomidora. Są one także podstawą hodowli molekularnej oraz badania bioróżnorodności tego gatunku. Celem niniejszego miniprzeglądu było podsumowanie ostatnich postępów w hodowli molekularnej pomidora.

Słowa kluczowe: krzyżowanie introgresywne, mapy molekularne, QTL
PDFPełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom12/zeszyt1/art_6.pdf

http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00226

Zapis do cytowania:

MLA Kulus, Dariusz. "Tomato molecular breeding – a mini-review of latest achievements." Nauka Przyr. Technol. 12.1 (2018): 65-72. http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00226
APA Dariusz Kulus (2018). Tomato molecular breeding – a mini-review of latest achievements. Nauka Przyr. Technol. 12 (1), 65-72 http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00226
ISO 690 KULUS, Dariusz. Tomato molecular breeding – a mini-review of latest achievements. Nauka Przyr. Technol., 2018, 12.1: 65-72. http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00226
Adres do korespondencji:
Dariusz Kulus
Katedra Roślin Ozdobnych i Warzywnych
Uniwersytet Technologiczno-Przyrod?niczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
ul. Bernardyńska 6
85-029 Bydgoszcz
Poland
e-mail: dkulus@gmail.com
Zaakceptowano do druku: 30.11.-0001