Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2018 tom 12 zeszyt 1, 55-63 http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00230
Marta Ciecierska, Agata Warszycka, Jolanta Kowalska, Dorota Derewiaka, Beata Drużyńska, Ewa Majewska, Rafał Wołosiak
Preferencje konsumenckie na rynku pieczywa
Streszczenie.

Wstęp. Produkty zbożowe, w tym pieczywo, pełnią bardzo ważne funkcje w codziennej diecie. W ostatnich kilkunastu latach obserwuje się w Polsce znaczny spadek konsumpcji pieczywa, bardzo istotne wydaje się więc poznanie aktualnych preferencji konsumentów dotyczących jego spożycia i zakupu.

Materiał i metody. Celem pracy była ocena preferencji konsumenckich na rynku pieczywa dotyczących konsumpcji pieczywa oraz podejmowania decyzji zakupowych. Preferencje badano za pomocą ankiety złożonej z 21 pytań.

Wyniki. Najczęściej spożywanym przez ankietowanych rodzajem wyrobów piekarskich jest pieczywo ciemne żytnie. Najwięcej respondentów zadeklarowało spożywanie pieczywa kilka razy dziennie. Nasiona roślin oleistych, takich jak słonecznik, len czy sezam, są najbardziej preferowanymi przez ankietowanych składnikami funkcjonalnymi, którymi wzbogaca się wyroby piekarskie. Najważniejszymi czynnikami mającymi wpływ na decyzje zakupowe konsumentów odnoś­nie do pieczywa są atrakcyjność sensoryczna (smak i zapach) oraz jego zdrowotność, w tym wartość energetyczna i dietetyczna.

Wnioski. Porównując uzyskane wyniki do opublikowanych wcześniej, można stwierdzić, iż w ostatnich kilku latach zadowolenie nabywców z asortymentu pieczywa dostępnego na rynku spadło. Kierowanie się trendami zdrowego odżywiania polegającymi na redukcji spożycia produktów zbożowych to według ankietowanych główna przyczyna spadku konsumpcji pieczywa w latach 2005–2015. Uwzględniając jednak to, iż ponad połowa respondentów wciąż uznaje pieczywo za podstawowy składnik diety, wydaje się, iż niezwykle istotne dla producentów pieczywa jest ciągłe monitorowanie preferencji klientów w celu zagwarantowania dostępności na rynku produktów dostosowanych do ich oczekiwań.

Słowa kluczowe: pieczywo, preferencje konsumentów, konsumpcja, decyzje zakupowe
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom12/zeszyt1/art_5.pdf

http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00230

Zapis do cytowania:

MLA Ciecierska, Marta, et al. "Preferencje konsumenckie na rynku pieczywa." Nauka Przyr. Technol. 12.1 (2018): 55-63. http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00230
APA Marta Ciecierska, Agata Warszycka, Jolanta Kowalska, Dorota Derewiaka, Beata Drużyńska, Ewa Majewska, Rafał Wołosiak (2018). Preferencje konsumenckie na rynku pieczywa. Nauka Przyr. Technol. 12 (1), 55-63 http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00230
ISO 690 CIECIERSKA, Marta, et al. Preferencje konsumenckie na rynku pieczywa. Nauka Przyr. Technol., 2018, 12.1: 55-63. http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00230
Adres do korespondencji:
Marta Ciecierska
Katedra Biotechnologii
Mikrobiologii i Oceny Żywności
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Nowoursynowska 159
02-787 Warszawa
Poland
e-mail: marta_ciecierska@sggw.pl
Zaakceptowano do druku: 30.11.-0001