Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2018 tom 12 zeszyt 1, 45-54 http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00223
Alina Kałużewicz, Tomasz Spiżewski, Włodzimierz Krzesiński, Anna Zaworska
Wpływ biostymulatorów na plonowanie i jakość róż brokułu w czasie przechowywania
Streszczenie.

Wstęp. Biostymulatory są szeroko stosowane w ogrodnictwie w celu zwiększenia plonu i poprawy jego jakości, jak również, aby zwiększyć odporność roślin na stres. W literaturze można znaleźć informacje dotyczące efektów stosowania różnych biostymulatorów w uprawie brokułu, brak jest jednak informacji dotyczących tego, jak zmienia się jakość róż brokułu w czasie przechowywania roślin traktowanych biostymulatorami w okresie wegetacji. Celem pracy była ocena wpływu biostymulatora zawierającego aminokwasy oraz połączenia biostymulatora zawierającego filtrat z Ascophyllum nodosum z biostymulatorem zawierającym aminokwasy na wielkość plonu i na jakość róż brokułu w czasie przechowywania w chłodni przez okres 1, 2 i 3 tygodni.

Materiał i metody. Doświadczenie, wykonane w latach 2013–2014, obejmowało odmianę brokułu ‘Tiburon’. Zastosowano następujące warianty doświadczalne: biostymulator zawierający aminokwasy, biostymulator zawierający filtrat z Ascophyllum nodosum + biostymulator zawierający aminokwasy, rośliny kontrolne (nietraktowane biostymulatorami). Określono wielkość i jakość plonu róż. Zebrane róże były przechowywane przez 3 tygodnie w chłodni w temperaturze 1–2°C
i przy 95% RH. W różach świeżych i po każdym tygodniu przechowywania określano zawartość cukrów, witaminy C i barwę.

Wyniki. Ani wielkość plonu ogólnego, ani średnia masa i średnica róż brokułów traktowanych biostymulatorami nie różniły się od roślin kontrolnych. W pierwszym roku badań zastosowanie biostymulatorów spowodowało wzrost zawartości cukrów po 3 tygodniach przechowywania, a w drugim roku istotnie większa zawartość cukrów była w różach świeżych. Zawartość witaminy C w roślinach traktowanych biostymulatorami była istotnie większa w pierwszym roku badań po pierwszym tygodniu przechowywania. Tendencja ta nie została potwierdzona w drugim roku.

Wnioski. Plon brokułu nie zwiększył się w wyniku zastosowaniu biostymulatorów. Zastosowane biostymulatory oraz czas przechowywania miały wpływ na zawartość cukrów i witaminy C, przy czym wystąpiły duże różnice między latami badań. Barwa róż brokułu nie zmieniła się w czasie przechowywania.

Słowa kluczowe: Brassica oleracea var. italica, aminokwasy, Ascophyllum nodosum
PDFPełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom12/zeszyt1/art_4.pdf

http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00223

Zapis do cytowania:

MLA Kałużewicz, Alina, et al. "The effect of biostimulants on the yield and quality of broccoli heads during storage." Nauka Przyr. Technol. 12.1 (2018): 45-54. http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00223
APA Alina Kałużewicz, Tomasz Spiżewski, Włodzimierz Krzesiński, Anna Zaworska (2018). The effect of biostimulants on the yield and quality of broccoli heads during storage. Nauka Przyr. Technol. 12 (1), 45-54 http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00223
ISO 690 KAłUżEWICZ, Alina, et al. The effect of biostimulants on the yield and quality of broccoli heads during storage. Nauka Przyr. Technol., 2018, 12.1: 45-54. http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00223
Adres do korespondencji:
Alina Kałużewicz
Katedra Warzywnictwa
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Dąbrowskie?go 159
60-594 Poznań
Poland
e-mail: alina.kaluzewicz@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 30.11.-0001