Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2018 tom 12 zeszyt 1, 19-33 http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00224
Tomasz Gorączkowski, Joanna Bykowska
Charakterystyka przydrożnych obiektów sakralnych gminy Nakło nad Notecią
Streszczenie.

Wstęp. Małe obiekty architektury sakralnej są ważnym elementem polskiego krajobrazu. Kapliczki, figury lub krzyże były lokalizowane w miejscach o szczególnym znaczeniu, zwłaszcza na terenach wiejskich. Stawiano je m.in. na rozstajach dróg, skrzyżowaniach, w centrach i na obrzeżach wsi, na miedzach, granicach pól, łąk, lasów oraz w pobliżu zbiorników wodnych. Upamiętniały ważne wydarzenia osobiste, społeczne, historyczne lub wskazywały na istniejące podziały przestrzenne. Od wieków obsadzane były roślinnością, zwłaszcza drzewami i krzewami. Stan zachowania przydrożnych kapliczek, figur i krzyży jest obecnie różny. Niekiedy zmianie uległ ich wygląd lub lokalizacja. Niektóre na zawsze zniknęły z naszego otoczenia. Z tych powodów tak ważne dla tożsamości każdego regionu jest dokumentowanie istniejących jeszcze obiektów.

Materiał i metody. Badaniami objęto teren gminy Nakło nad Notecią, położonej w zachodniej części województwa kujawsko-pomorskiego. Ustalono lokalizację przydrożnych obiektów sakralnych, wykonano ich opisy, oceniono stan zachowania oraz istniejące formy kultu. Określono skład gatunkowy towarzyszącej im dendroflory.

Wyniki. W 2015 roku na terenie gminy Nakło nad Notecią odnaleziono 23 obiekty sacrum: 10 krzyży, 7 figur i 6 kapliczek. Zdecydowana większość była zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie dróg. Wśród towarzyszącej im dendroflory oznaczono 39 taksonów, głównie okrytozalążkowych. Innymi przejawami kultu religijnego były dekoracje z roślin sezonowych, sztucznych kwiatów, zniczy i festonów.

Słowa kluczowe: przydrożne kapliczki, krzyże, figury, miasto, wieś, krajobraz kulturowy
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom12/zeszyt1/art_2.pdf

http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00224

Zapis do cytowania:

MLA Gorączkowski, Tomasz, and Joanna Bykowska. "Charakterystyka przydrożnych obiektów sakralnych gminy Nakło nad Notecią." Nauka Przyr. Technol. 12.1 (2018): 19-33. http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00224
APA Tomasz Gorączkowski, Joanna Bykowska (2018). Charakterystyka przydrożnych obiektów sakralnych gminy Nakło nad Notecią. Nauka Przyr. Technol. 12 (1), 19-33 http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00224
ISO 690 GORąCZKOWSKI, Tomasz, BYKOWSKA, Joanna. Charakterystyka przydrożnych obiektów sakralnych gminy Nakło nad Notecią. Nauka Przyr. Technol., 2018, 12.1: 19-33. http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00224
Adres do korespondencji:
Tomasz Gorączkowski
Katedra Dendrologii
Sadownictwa i Szkółkarstwa
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Dąbrowskiego 159
60-594 Poznań
Poland
e-mail: joanna.bykowska@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 30.11.-0001