Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2018 tom 12 zeszyt 2, 163-171 http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00239
Paweł Sebastian Wierzchoń
Struktura funkcjonalno-przestrzenna ogrodów przydomowych w Orzyszu
Streszczenie.

Wstęp. Podobnie jak w całej Polsce, również w Orzyszu powstają dziesiątki nowych domów jednorodzinnych, a wraz z nimi – ogrody przydomowe, ogrody zaś przy starych domostwach ulegają przekształceniom. Celem artykułu było określenie istniejącej struktury orzyskich ogrodów i próba prognozy kierunku zmian.

Materiał i metody. Badaniami ankietowymi objęto 120 działek – 60 ogrodów nowych i 60 starych. Pytano o główne struktury ogrodu, zagospodarowanie, obiekty lokowane na działkach, małą architekturę oraz inspiracje do projektu ogrodu.

Wyniki. Stwierdzono istotne różnice pomiędzy ogrodami założonymi przed 2000 rokiem i po tym roku. Wspólne były: sad, warzywnik oraz teren pomiędzy budynkami przypominający wiejskie podwórko. Ogrody stare były bogatsze pod względem ogrodowym i bardziej kolorowe niż ogrody nowe. Te z kolei stopniowo upodabniały się do ogrodów z dużych miast.

Wnioski. Orzyskie ogrody, pomimo że stają się coraz bardziej nowoczesne, to jednak pod względem strukturalnym różnią się od współczesnych ogrodów miejskich przedstawianych w mediach. Tworzą swoiste ogniwo pomiędzy modelowymi ogrodami współczesnymi a ogrodami wiejskimi.

Słowa kluczowe: architektura krajobrazu, formy ogrodowe, mała architektura ogrodowa, moda ogrodowa, ogród miejski, przedogródek, współczesny ogród
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom12/zeszyt2/art_14.pdf

http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00239

Zapis do cytowania:

MLA Wierzchoń, Paweł Sebastian. "Struktura funkcjonalno-przestrzenna ogrodów przydomowych w Orzyszu." Nauka Przyr. Technol. 12.2 (2018): 163-171. http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00239
APA Paweł Sebastian Wierzchoń (2018). Struktura funkcjonalno-przestrzenna ogrodów przydomowych w Orzyszu. Nauka Przyr. Technol. 12 (2), 163-171 http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00239
ISO 690 WIERZCHOń, Paweł Sebastian. Struktura funkcjonalno-przestrzenna ogrodów przydomowych w Orzyszu. Nauka Przyr. Technol., 2018, 12.2: 163-171. http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00239
Adres do korespondencji:
Paweł Sebastian Wierzchoń
ul. Zapolskiej 14 m. 106
85-149 Bydgoszcz
Poland
e-mail: pawel wierzchon@o2.pl
Zaakceptowano do druku: 30.11.-0001