Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2018 tom 12 zeszyt 2, 143-151 http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00238
Oskar Marek Szczepaniak, Joanna Kobus-Cisowska
Durian (Durio zibethinus M.) – wartość odżywcza i związki aromatyczne
Streszczenie.

The durian is a fruit from Southeast Asia. It occurs in varieties such as ‘Mon-thong’, ‘Cha-ni’, ‘Kra-dum’ and ‘Kob-ta-kam’. It is famous for its strongly repulsive aroma due to the content of organic sulphur compounds. The durian is a source of carbohydrates, especially sucrose. It also contains acids from the omega-6 family, mainly γ-linolenic acid and linoleic acid. It also contains vitamin C, B vitamins and folic acid. This fruit is rich in antioxidants, which translates into its health-promoting properties. It has a low glycaemic index. The durian fruit can be consumed in a fermented form (tempoyak). Its pits are edible after thermal treatment. The growing consumption of exotic fruits and dishes made from these fruits may increase the role of durians in the European diet.

Słowa kluczowe: Durio zibethinus, aroma compounds, nutrients
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom12/zeszyt2/art_12.pdf

http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00238

Zapis do cytowania:

MLA Szczepaniak, Oskar Marek, and Joanna Kobus-Cisowska. "Durian (Durio zibethinus M.) – wartość odżywcza i związki aromatyczne." Nauka Przyr. Technol. 12.2 (2018): 143-151. http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00238
APA Oskar Marek Szczepaniak1, Joanna Kobus-Cisowska2 (2018). Durian (Durio zibethinus M.) – wartość odżywcza i związki aromatyczne. Nauka Przyr. Technol. 12 (2), 143-151 http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00238
ISO 690 SZCZEPANIAK, Oskar Marek, KOBUS-CISOWSKA, Joanna. Durian (Durio zibethinus M.) – wartość odżywcza i związki aromatyczne. Nauka Przyr. Technol., 2018, 12.2: 143-151. http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00238
Adres do korespondencji:
Oskar Marek Szczepaniak
Pracownia Chemii Kwantowej
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Umultowska 89 B
61-614 Poznań
Poland

e-mail: oskszc@st.amu.edu.pl
Zaakceptowano do druku: 30.11.-0001