Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2018 tom 12 zeszyt 2, 130-141 http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00225
Alina Kałużewicz, Monika Gąsecka, Tomasz Spiżewski
Wpływ biostymulatorów na zawartość związków fenolowych w różach brokułu w czasie krótkotrwałego przechowywania w temperaturze pokojowej
Streszczenie.

Wstęp. W światowej literaturze można znaleźć informacje dotyczące wpływu biostymulatorów na wartość biologiczną brokułu zaraz po zbiorze róż, nie ma natomiast informacji dotyczących tego, jak zmienia się jakość róż w czasie przechowywania tych roślin, które w okresie uprawy były traktowane biostymulatorami. Celem badań była ocena wpływu biostymulatorów zawierających aminokwasy oraz filtrat Ascophyllum nodosum na zawartość związków fenolowych w świeżych różach brokułu oraz podczas 3-dniowego przechowywania w temperaturze pokojowej.

Materiał i metody. Badania obejmowały jedną odmianę brokułu: ‘Tiburon’. Zastosowano następujące obiekty: rośliny kontrolne (nietraktowane biostymulatorami), rośliny traktowane biostymulatorami zawierającymi aminokwasy, rośliny traktowane biostymulatorami zawierającymi aminokwasy + filtrat Ascophyllum nodosum. Zebrane róże były przechowywane przez 1, 2 i 3 dni w temperaturze pokojowej (24°C) i wilgotności względnej powietrza 65%. Po zbiorze oraz po kolejnych dniach przechowywania oznaczono zawartość fenoli ogółem, kwasu kawowego, ferulowego, synapinowego oraz kwercetyny i kemferolu.

Wyniki. Biostymulatory wpłynęły na zwiększenie zawartości fenoli ogółem, kwasu kawowego i kwasu ferulowego w świeżych różach brokułu w pierwszym roku badań oraz kemferolu w obu latach badań. W przypadku zawartości fenoli ogółem, kwasu ferulowego, synapinowego i kwercetyny wpływ biostymulatorów stwierdzono po drugim lub po trzecim dniu przechowywania w jednym tylko roku badań (w pierwszym lub w drugim).

Wnioski. Biostymulatory wpłynęły na zwiększenie zawartości badanych związków fenolowych, lecz efekt ten był inny w każdym roku. Zawartość fenoli ogółem oraz kwasów fenolowych zwiększała się wraz z długością okresu przechowywania.

Słowa kluczowe: Brassica oleracea var. italica, aminokwasy, Ascophyllum nodosum
PDFPełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom12/zeszyt2/art_11.pdf

http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00225

Zapis do cytowania:

MLA Kałużewicz, Alina, et al. "The influence of biostimulants on the content of phenolic compounds in broccoli heads during short-term storage at room temperature." Nauka Przyr. Technol. 12.2 (2018): 130-141. http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00225
APA Alina Kałużewicz1, Monika Gąsecka2, Tomasz Spiżewski1 (2018). The influence of biostimulants on the content of phenolic compounds in broccoli heads during short-term storage at room temperature. Nauka Przyr. Technol. 12 (2), 130-141 http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00225
ISO 690 KAłUżEWICZ, Alina, GąSECKA, Monika, SPIżEWSKI, Tomasz. The influence of biostimulants on the content of phenolic compounds in broccoli heads during short-term storage at room temperature. Nauka Przyr. Technol., 2018, 12.2: 130-141. http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00225
Adres do korespondencji:
Alina Kałużewicz
Katedra Warzywnictwa
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Dąbrowskie?go 159
60-594 Poznań
Poland
e-mail: alina.kaluzewicz@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 30.11.-0001