Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2017 tom 11 zeszyt 4, 407-414 http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00218
Jacek Anioła, Jolanta Czarnocińska, Grzegorz Galiński
Stosowanie napojów energetyzujących a jakość snu poznańskiej młodzieży akademickiej – badania pilotażowe
Streszczenie.

Wstęp. Obserwowany wzrost spożycia napojów energetyzujących (ED), szczególnie wśród młodzieży akademickiej, może negatywnie wpływać na jakość snu, co niesie za sobą szereg zagrożeń zdrowotnych. Celem pracy była ocena związku pomiędzy częstotliwością spożycia ED przez młodzież akademicką a jakością jej snu.

Materiał i metody. Badania realizowano w czerwcu 2014 roku podczas sesji egzaminacyjnej z udziałem 186 studentów stacjonarnych poznańskich uczelni wyższych różnych wydziałów i kierunków w wieku 19–29 lat. Respondentów zaszeregowano do trzech grup: deklarujący niestosowanie ED (72 osoby), używający ich rzadko, tzn. rzadziej niż raz na tydzień (76 osób), oraz stosujący je często, czyli raz na tydzień (22 osoby) lub kilka razy w tygodniu (16 osób). Jakość snu oceniano na podstawie: deklarowanej dobowej długości snu, deklarowanego stosowania drzemek w ciągu dnia, deklarowanych problemów ze snem i zasypianiem, wskazywanego samoistnego przebudzania oraz własnej oceny ogólnej jakości snu i ogólnego samopoczucia.

Wyniki. Ponad 60% studentów zadeklarowało stosowanie ED, a ponad 20% spożywało je co najmniej raz na tydzień. Nie wykazano statystycznie istotnych związków pomiędzy częstotliwością spożycia ED a badanymi parametrami oceny jakości snu. Wykazano związek pomiędzy spożyciem ED a deklarowaną ogólną oceną samopoczucia.

Wnioski. Większość badanych studentów stosowała ED. Spożycie ED nie wiązało się znacząco z jakością snu, jednak było powiązane z gorszą oceną ogólnego samopoczucia.

Słowa kluczowe: napoje energetyzujące, jakość snu, problemy ze snem, samopoczucie, młodzież akademicka
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom11/zeszyt4/art_38.pdf

http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00218

Zapis do cytowania:

MLA Anioła, Jacek, et al. "Stosowanie napojów energetyzujących a jakość snu poznańskiej młodzieży akademickiej – badania pilotażowe." Nauka Przyr. Technol. 11.4 (2017): 407-414. http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00218
APA Jacek Anioła, Jolanta Czarnocińska, Grzegorz Galiński (2017). Stosowanie napojów energetyzujących a jakość snu poznańskiej młodzieży akademickiej – badania pilotażowe. Nauka Przyr. Technol. 11 (4), 407-414 http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00218
ISO 690 ANIOłA, Jacek, CZARNOCIńSKA, Jolanta, GALIńSKI, Grzegorz. Stosowanie napojów energetyzujących a jakość snu poznańskiej młodzieży akademickiej – badania pilotażowe. Nauka Przyr. Technol., 2017, 11.4: 407-414. http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00218
Adres do korespondencji:
Jacek Anioła
Instytut Żywienia Człowieka i Dietetyki
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 31/33
60-624 Poznań
Poland
e-mail: aniolaj@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 30.11.-0001